ProDokkum Logo

Actueel 2012-2013

Vrijdag 5 juli Laatste schooldag met achtkamp en een viswedstrijd.

Omdat vorig jaar de achtkamp wegens weersomstandigheden niet door was gegaan  hebben we dit jaar opnieuw een achtkamp georganiseerd naast de jaarlijks terugkerende viswedstrijd.
Het was een zonnige dag en leerlingen en leerkrachten namen deel aan één van beide activiteiten. Bij de achtkamp gingen acht gemengde groepen uiteenlopende activiteiten rond school doen en bij de viswedstrijd gingen er 38 vissers de stad in om zo veel mogelijk vis te vangen.
Na een ontspannen maar sportieve strijd werd team Maliepaard winnaar van de achtkamp en werden Robert vd Bos(meeste vis), Willem Stenekes(zwaarste vis) en Jetse van Kammen (langste vis) winnaars van de drie viswisselbekers.

Klik hier voor meer foto’s van deze mooie afsluitende dag.


Donderdag 4 juli Afsluitende avond voor schoolverlaters.

schoolv2Op deze avond krijgen alle schoolverlaters hun getuigschrift van het Praktijkonderwijs  en enkele andere diploma’s . Dit formele deel werd in de kantine van school gehouden en betreffende ouders en afscheid nemende leerlingen waren hier voor uitgenodigd.
Alle leerlingen kregen uit handen van hun mentor het getuigschrift mee en een leuk aandenken .
Rond 19.00 uur was dit deel ten einde en konden zowel ouders als leerlingen deelnemen aan de barbecue achter op het schoolplein. Een gezellig samenzijn van leerkrachten,ouders en leerlingen.

Klik hier voor meer foto’s van deze avond.

schoolv 


Woensdag 3 juli Personeelsuitje

Het jaarlijks personeelsreisje werd dit jaar dicht bij huis gehouden en wel in Peassens-Moddergat. Vrijwel alle leerkrachten zijn het wad op geweest onder begeleiding van een gids.
Na de lunch was er gelegenheid voor ontspanning en kon er geschilderd en/of gewandeld worden.
De dag werd afgesloten in Dokkumer Nieuwe Zijlen waar we in restaurant “Us dream” heerlijk hebben gegeten.
Een zeer geslaagde en ontspannen dag.

Klik hier voor een korte impressie.

personeel1 personeel2

Dinsdag 2 juli  Laatste schooldagstunt van schoolverlaters

lsd2Onze school is van 1 op 2 juli behoorlijk op de kop gezet door leerlingen die de school gaan verlaten.
Het betreft leerlingen die met een contract/baan van school gaan en leerlingen die door gaan leren aan de Friese Poort (MBO).
Ook kon het personeel niet in de personeelskamer en waren delen van school met linten gebarricadeerd. De docenten moesten  via de achteringang naar binnen en werden flink onder handen genomen door “drill –instructers” in de gymzaal. Daarna moest het personeel zingend en dansen door school lopen.
Het geheel werd afgesloten met ballonnen knallen in de personeelskamer.
Kortom een nieuw maar leuk initiatief van de schoolverlaters om hun laatste dagen verassend af te sluiten en de docenten te bedanken voor de leuke jaren op school.

Klik hier voor meer foto’s van deze ochtend.

lsd1

 


Donderdag 27 juni Geslaagden certificaten “ de Kruidhof”

Albert de Vries,Pieter Elzinga, Wouter de Vries en Piet de Zwart hebben vandaag hun kruidhof-certificaat mogen ontvangen. Een jaar lang hebben ze wekelijks hiervoor 1 dag stage gelopen op “ de Kruidhof”.  Niet alleen om zich te bekwamen in het tuinvak, maar ook vooral om werkervaringen op te doen. De deelnemende leerlingen ontvangen aan het einde van deze stage een certificaat, wat wordt opgenomen in het  schoolport-folio map. Het is een bewijsstuk waarmee de leerling kan aantonen dat hij deze stage goed heeft afgerond.Bovengenoemde leerlingen waren apetrots en het is een felicitatie waard. Op “de Kruidhof” werd dit gevierd onder het genot van koffie met gebak en de leerlingen ontvingen als dank van “ de Kruidhof” naast het certifcaat, een cadeau en 4 gratis entreebewijzen.

Klik hier voor meer foto's van de uitreiking.

kruidhof1 kruidhof2

 

  

Donderdag 27 juni Examen schoonmaken in de groothuishouding (traditioneel)

Vandaag zijn geslaagd voor het examen: Johanita Faber,Sjanine van der Ploeg, Feikje Bosma en Joyce Plantinga.
De vier verschillende onderdelen waar de schoonmaaksters op beoordeeld werden waren: enkelvoudig moppen, interieur, sanitair en stofwissen.
De leerlingen hebben hier een lange periode keihard voor gewerkt en zijn dan ook met vlag en wimpel geslaagd! Super! 

Alle vier van harte gefeliciteerd!

schoonmaak1 schoonmaak2

  

 
Woensdag 26 juni
Examen VCA  

Het afgelopen schooljaar is er op school hard gewerkt om de leerstof van VCA onder de knie te krijgen.  Veelal leerlingen die het diploma nodig zijn in hun huidige stage hebben examen gedaan.
Het ging in dit geval om 20 leerlingen (18 leerlingen van onze school en 2 leerlingen van Praktijkschool de Diken uit Sneek)

vcaVan onze 18 leerlingen zijn er 10 geslaagd en dat zijn :
Brent Barkmeyer,
Joren Barkmeyer,
Marcel Cuperus,
Arwin Dijkstra,
Jan de Jong,
Jeroen Meuken,
Kees Praamstra,
Johan H de Vries,
Doeke J vd Wal,
Joeri Zijlstra.


Allen van harte gefeliciteerd !Maandag 19 juni Schilderproject "trekschuit" Dokkum

Praktijkonderwijs wil jongeren warm maken voor schildersvak

Leerlingen van Christelijke school voor Praktijkonderwijs, de J.J.Boumanschool in Dokkum knappen, onder begeleiding van schilder Onno Loonstra, de trekschuit op. Een project om gemotiveerde jongeren, die in de tweede fase van het Praktijkonderwijs zitten, warm te maken voor het schildersvak. Doel is om, samen met Savantis, een traject assistent schilderen op te zetten, met aan het eind een branchegericht certificaat.

De jongeren die onderwijs volgen aan de Christelijke school voor Praktijkonderwijs in Dokkum, hebben over het algemeen te kampen met een leerachterstand op theoretisch gebied. Deze jongeren leren het beste door praktisch bezig te zijn en zijn dan ook des te gemotiveerder als ze in de praktijk hun handen uit de mouwen kunnen steken. Meer dan de helft van de lessen wordt dan ook besteed aan praktijk. Het Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Doel van het Praktijkonderwijs is jongeren voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij en via stages toe te leiden naar een werkplek. Tijdens de schoolloopbaan kunnen diverse diploma’s en certificaten worden gehaald. De leerlingen leggen een portfolio aan en krijgen bij het verlaten van de school een getuigschrift waarop de behaalde resultaten, diploma’s en certificaten staan vermeld. “Het onderwijs is dus gericht op zelfstandigheid en we leiden toe naar werk of een vervolgopleiding”, zegt Lammert van Duinen, docent schilderen.

Van Duinen is, samen met zijn collega’s, bezig de afdeling schilderen meer gestalte te geven op de J.J. Boumanschool. “Om gemotiveerde jongeren perspectief te bieden en om te voorzien in de vraag naar vakkrachten die straks onherroepelijk komt.” In leerjaar 3 en 4 (fase 2) krijgen alle leerlingen regulier 2 uur schilderen per week. Van Duinen wil leerlingen die meer interesse hebben voor het vak echter onderbrengen in speciale projecten, waarbij onder de hoede van een leermeester kan worden ervaren wat de schilderpraktijk inhoudt. “We willen deze jongeren motiveren doelgericht te werken. Voordeel is dat wij als praktijkonderwijs niet vast zitten aan exameneisen, zoals het halen van eindtermen of kwalificaties. We kunnen daardoor in een project maatwerk leveren.”

‘De Herinnering’
Het eerste voorbeeld van zo’n project is het opknappen van trekschuit ‘De Herinnering’, die ligt afgemeerd bij museum het Admiraliteitshuis in Dokkum. Deze trekschuit is in 1980 gebouwd in opdracht van de stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten. Het is een reconstructie op ware grootte van een trekschuit zoals die oorspronkelijk in Friesland werd gebruikt. Met deze boot kunnen toeristen tochten maken, maar het geld dat dit opbrengt is amper genoeg voor het onderhoud. Schilder Onno Loonstra zag een mogelijkheid de stichting hierin tegemoet te komen, door samen met de jongeren van het Praktijkonderwijs het onderhoud op zich te nemen. “Dat scheelt hen in de portemonnee en de school heeft een prachtig leerwerkproject.”

Wennen
Het was voor Loonstra zelf nog wel even wennen deze jongeren te begeleiden. “Je moet er de hele dag bij zijn. Ze hebben ook liever dat je zelf meewerkt dan dat je vertelt hoe het moet. Ik heb twee dagen per week per keer drie of vier leerlingen op de boot. Van half negen tot twee uur ’s middags. Dat is aardig in te plannen. ’s Ochtends heb ik voor die tijd al mijn schilders, in totaal tien man, al aan het werk, en ik ben de hele dag mobiel bereikbaar.”
Loonstra: “Hoe het bevalt? Ik vind het leuker dan ik van te voren had verwacht. Deze jongens zijn gemotiveerd en ook leergierig. Je merkt dat ze dit liever doen dan op school zitten. Het is belangrijk dat we jongeren interesseren voor ons vak.”

Derde fase
“Na dit traject kunnen deze leerlingen in de derde fase, als ze het zelf willen, kiezen voor de richting assistent schilderen”, legt Van Duinen uit. “We gaan daarvoor aan de slag met een pakket van Savantis, met wie we dit traject samen opzetten. Het is de bedoeling dat de gemotiveerde leerlingen dan 2 á 3 dagen per week stage bij een schildersbedrijf lopen.”
Aan het eind moeten de leerlingen een praktijktoets in Zwolle doen en bij goed gevolg krijgen ze uiteindelijk een branchegericht getuigschrift mee naar huis. Van Duinen: “Hiermee tonen deze jongeren dat ze vaardigheden hebben op het gebied van schilderen. Een meerwaarde als ze bij een bedrijf aankloppen of willen doorstromen naar het mbo-onderwijs. Het landelijk werkverband Praktijkonderwijs kijkt met belangstelling over onze schouder mee.”

Zie ook berichtgeving en foto's in regionale media (RTV-NOF) .

p1050330_1024x768 schilderjorick

 

  

Maandag 17 juni Excursies naar Fortuin Dokkum


In de week van 17 juni hadden een groot aantal leerlingen van fase 2 een bijzondere excursie.
Op 4 ochtenden mochten een aantal groepjes van acht leerlingen de pepermuntfabriek van Fortuin Dokkum bezoeken. Meneer Hanewald gaf de rondleiding. Voor de rondleiding begon moesten de leerlingen beschermende kleding aantrekken. Meneer Hanewald  liet de leerlingen de verschillende afdelingen van de fabriek zien. De leerlingen zagen o.a. de  administratie, productielijnen, controle en kwaliteitsafdeling en het magazijn. Het was indrukwekkend om te zien hoe dit ingewikkelde proces goed verloopt. Wat de leerlingen misschien nog wel het meest verbaasde was het feit dat de Dokkumer pepermunt werkelijk over de hele wereld verkocht  wordt.
Kortom een wereldbedrijf en een zeer leerzame excursie.

fortuindsc_2809

 


Vrijdag 7 en 14 juni Gevarieerde workshops op vrijdagmiddag

Op beide vrijdagmiddagen zijn er workshops gedaan. Leerlingen mochten zelf kiezen waar ze aan mee wilden doen. Er was nogal wat te kiezen! Er zijn een aantal leerlingen naar de muziekschool geweest voor een workshop slagwerk, andere leerlingen gingen klimmen en kanovaren of zwemmen. Er werden ook workshops binnen de school georganiseerd. Leerlingen konden naar de schoonheidsspecialiste, lassen, slippers pimpen of beeldhouwen. Er zijn ook vislessen gegeven door mensen van de visvereniging. Een week later werd het geleerde in de praktijk gebracht en zijn ze gaan vissen. Voor de vissers met een sterke maag was er het garnalen vissen op de Waddenzee. Deze workshop werd mede mogelijk gemaakt door de ouders van Durk Visser. De leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad en ze hebben de garnalen heerlijk opgegeten.  Voor de echte sportieve leerlingen was er een workshop fietsen of suppen/kiten. De fietsers hebben behoorlijk wat kilometers afgelegd. Suppen is de nieuwste rage in de surfsport, de foto’s zeggen genoeg!

Klik hier voor foto's van de workshops.

workshop13 2 workshop13

 

Woensdag 12 juni Schoolreis fase 1 en 2 naar Walibi

Met 9 groepen en een flink aantal docenten zijn we deze woensdag naar Walibi geweest. Het was redelijk goed weer en de leerlingen hadden er enorm veel zin.Met drie bussen van busondernemeing Dalstra zijn we naar het pretpark gereist. Rond 10.30 uur waren we ter plekke. De kinderen konden de gehele dag doen waar ze zelf zin in hadden en kregen ieder een bon voor drinken en een patatje mee. De leerlingen (maar ook docenten) gingen veelal in groepjes langs de vele, spectaculaire attracties. Rond 16.00 zijn we weer huiswaarts gegaan en werden er in de bus nog veel spannende verhalen en belevenissen aan elkaar verteld.

Klik hier voor een aantal foto's van deze schoolreis.

walibi1 walibi2


Dinsdag 28 mei -vrijdag 31 mei Fase 3 naar Parijs

dscf1263

Eindelijk was het dan zover. Iedereen had er lang naar uitgekeken en deze reis was de laatste weken in fase3 het gesprek van de dag. Het was voor zowel leerlingen als de begeleidende leerkrachten best spannend.  Parijs is een wereldstad en de mensen die hier wonen houden er andere gewoontes op na en spreken een onbegrijpelijke taal. Het is goed voor een fase3 leerling om ook dit eens mee te maken en de hectiek van een vreemde stad te ervaren. Eens een keer onbekend voedsel te eten, binnen kijken in gebouwen die je alleen maar kent van TV of boeken  en wandelen in het drukke verkeer met luxe winkels en arme zwervers.Voor het personeel gold hetzelfde, alleen kwam er een extra zorg bij.  “Hoe houden wij een groep van 43 leerlingen bij elkaar en kunnen wij voor hen toch een reis organiseren die zij niet snel zullen vergeten" Dit is gelukkig heel goed geslaagd. De eerste dag kwamen wij na een vermoeiende reis van ongeveer 9 uur aan in Parijs. De chauffeur had een restaurant geboekt en dat was de eerste kennismaking met de franse keuken. Lekker, maar natuurlijk niet de kost zoals moeder dit kookt. Er was hierna nog tijd over en konden wij een van de beroemdste gebouwen van Parijs bekijken en beklimmen. Dit was de “arc de triomphe” . Wat een schitterend uitzicht over de drukke stad Parijs. Daarna het hotel gezocht en de kamers ingedeeld en afspraken gemaakt. “En wij als personeel maar denken dat de leerlingen vermoeid zouden zijn.” De volgende dag, vroeg uit de veren; een Frans ontbijtje met stokbrood en jam daarna weer de bus in. Een geslaagde dag die weer heel veel indrukken heeft achter gelaten bij leerlingen en leerkrachten. Er bleef gelukkig ook nog tijd over voor shoppen, en bijna iedereen heeft wel een souvenir kunnen kopen voor het thuisfront of voor zichzelf ,of natuurlijk geliefde.Aan het eind van de dag stond een bezoek aan de beroemde Eiffeltoren gepland. Dit zullen de meeste leerlingen niet snel vergeten. Wat een verschrikkelijke plensbui en bijna iedereen was doorweekt. De dag erop richting Euro-Disney. Hier is voor iedereen wat avontuurlijks te beleven. Soms heel spannend en soms heel betoverend. Het hele park is tot in de puntjes goed verzorgd en je vind nergens afval of rotzooi.Rond half 6 was het verzamelen en met de bus richting Dokkum. Weer een lange reis. Iedereen was vermoeid, maar tegelijkertijd onder de indruk. Je hoorde daarom op de terugreis niet alleen motorgeronk van de bus, maar ook  snurkende geluiden van leerlingen en leerkrachten. Wij kunnen terugkijken op een heel geslaagde reis, die zeker voor herhaling vatbaar is. Wij als leerkrachten kunnen dan alleen maar hopen dat de volgende groep, net zo’n  leuke groep mag zijn dan de fase3 groep van het schooljaar 2012/2013.

Klik hier voor meer foto's van de reis naar Parijs.

Woensdag 25 april Persbericht regionaal

De JJ Boumanschool uit Dokkumis genomineerd voor Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs. De JJ Boumanschool uit Dokkumisgenomineerd voor de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs. Met het projectvoorstel Vraag ’t Samsung heeft de school laten zien hoe zij met behulp van ICT en sociale media het onderwijs wil vernieuwen.
Als het projectvoorstel met de aanmoedigingsprijs wordt bekroond, ontvangt de school € 10.000 aan Samsung apparatuur.
Met dat geld kan de school het vernieuwende onderwijsproject realiseren.

De JJ Boumanschool uit Dokkum wil de Samsung GALAXY Note 10.1 inzetten als assistent voor leerlingen én docenten. De school verwacht dat de leerlingen daarmee makkelijker informatie kunnen vergaren voor bijvoorbeeld werkstukken. Ook voor het geven van instructies kunnen de tablets worden ingezet. Docenten kunnen de GALAXY Note gebruiken om feedback te geven en groepen leerlingen te begeleiden.“Ik ben verheugd dat ons projectvoorstel is genomineerd”, vertelt schooldirecteur dhr. Bandstra. “De nominatie is voor ons een bevestiging dat wij met onze onderwijsvernieuwing op de goede weg zijn. En nu is het hopen dat wij de Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs ook daadwerkelijk winnen, zodat we ons voorstel in de praktijk kunnen brengen.”

De Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs is een initiatief van Samsung Electronics Benelux. “Leerkrachten denken steeds vaker aan ICT en sociale media om hun lessen creatiever en effectiever te maken, maar hebben daar vaak niet de middelen voor,” vertelt Dennis Schuilenburg, Corporate Marketing Director van Samsung Electronics Benelux. “Om het potentieel van ICT en sociale media in het onderwijs te benutten, hebben wij de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs in het leven geroepen.”

samsung-logoMaar liefst 54 scholen hebben een concreet projectvoorstel ingediend om kans te maken op de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs. “Het grote aantal inzendingen onderstreept dat onderwijsvernieuwing met behulp van ICT en sociale media leeft onder scholen in Nederland. En dat is een goed teken,” vertelt jurylid Tessa van Zadelhoff, ondernemer, publicist en oud-leerkracht.
“In totaal zijn vier basisscholen genomineerd. Als de Boumanschool tijdens het Nationaal Congres Onderwijs en Sociale Media op 16 mei in Amsterdam op het podium wordt geroepen, gaat de Samsung Onderwijsinnovatie Aanmoedigingsprijs naar Dokkum. Het blijft dus nog even spannend.” 

 

De aanmoedigingsprijs is onderdeel van het Samsung Onderwijs Innovatieprogramma. Dit programma richt zich op het bevorderen van slim gebruik van digitale technologieën in het klaslokaal. Het Onderwijs Innovatiefonds is het centrale deel van het programma. Het stelt bestuurders en leerkrachten van basisscholen in staat hoogwaardige opleidingen te volgen om digitale technologieën beter te begrijpen en toe te passen voor 21st Century Skills-leren. Meer informatie is te vinden op www.onderwijsinnovatiefonds.nl.

 

Dinsdag 16 april Certificaatuitreikingen

Er zijn deze middag diverse interne en externe stage certificaten uitgereikt door verschillende begeleiders.

Klik hier voor meer foto's.

certiharwin  certiivan

Vrijdag 12 april Elwin Messchendorp wint prijs vakwedstrijd Schilderen.

Elwin Messchendorp, leerling van de Chr. school voor Praktijkonderwijs in Dokkum  heeft mee gedaan aan de Schildersvakwedstrijd A1 schilders, uitgeschreven door StudieClubSchilders(SCS) Nederland. Hiervoor moest hij een bord schilderen (met kwast) en een afbeelding vergroten en penselen op het bord.

 

De Criteria waren:
* Strakheid van het schilderwerk.
* Strakheid van het penseelwerk.
* Maatvoering van de opdracht.
* Vloeiing van de verflagen.

* Dekking van de verflagen.
* Kleurencombinatie.
* Nette oplevering van de opdracht.

De woorden van Jelle Zijlstra , Voorzitter van SCS Friesland,  waren heel duidelijk:
“ je hebt een mooi stukje werk afgeleverd en een goed begin van je carrière gemaakt!!”.
Elwin nam glunderend de prijs in ontvangst en bedankte Jelle Zijlstra. Ook het bord van Jelko Peter Admiraal (oudleerling) viel in de prijzen. Hij heeft 2 mooie letterpenselen kado gekregen.

elwin wint

 

Elwin Messchendorp neemt de prijs in ontvangst van Jelle Zijlstra (voorzitter SCS Friesland)

 


Donderdag 11 april PrO-Fryslan volleybaltoernooi gewonnen door Dokkum.

Vie scholen namendeel aan het volleybaltoernooi voor personeelsleden van het Praktijkonderwijs. Personeelsleden van praktijkscholen uit Leeuwarden,Drachten en Sneek waren aanwezig.
Eerst werd er samen gegeten en werd er een rondleiding gegeven door de school.
Rond half acht werd er fanatiek maar sportief gestreden om de felbegeerde PrO-wisseltroffee.
De uiteindelijke winnaar van het toernooi werden we zelf. Alle wedstrijden werden gewonnen.
Iedereen die meegeholpen heeft aan deze geslaagde middag/avond ontzettend bedankt!

Klik hier voor meer foto's. 

volleybalfeest  volleybal1

Maandag 25 maart  PrO-Badmintontoernooi Leeuwarden

Deze maandag hebben 7 tweetallen (6 koppels bij de jongens en 1 koppel bij de meiden) uit fase 2/3 deelgenomen aan het PrO-badmintontoernooi georganiseerd door het Comenius College.
Na een voorronde mochten 6 van de 7 koppels door en waren er maarliefst vier koppels groepswinnaar. In de tweede ronde deden ze het opnieuw erg goed wat resulteerde in een flink aantal medailles.
Er werd erg goed, fanatiek en vooral sportief badminton gespeeld.
Uiteindelijk waren Brent Barkmeyer en Johan Tiersma de terechte winnaars bij de jongens en werden Nuretin Sahin en Jan Fokke de Jong knap derde.
Ook Sjanine vd Ploeg en Joyce Plantinga wisten de finale te winnen en werden de terechte kampioenen bij de meiden. (zie foto's)

Klik hier voor meer foto's van het badmintontoernooi.

badminton00  badminton1

 

 

Woensdag 20 maart "DOE-(mid)dag" toekomstige leerlingen.

Toekomstige leerlingen werden deze middag in de gelegenheid gesteld om nader kennis te maken met het Praktijkonderwijs. Ze kregen uitleg over de theoretische vakken vakken , het rooster,de manier van werken, regels en afspraken binnen de school maar ook was er heel veel tijd ingeruimd om praktisch bezig te zijn en mooie werkstukjes te maken. Op de foto's is te zien dat de leerlingen goed hun best deden.
Tegelijkertijd kregen belangstellende ouders een rondleiding door de school en werd de middag gezamenlijk afgesloten in de personeelskamer.

Klik hier voor meer foto's.

doedag1  doedag2


Februari en maart Bedrijfsbezoeken 3e fase.

In de maanden februari en maart hebben leerlingen van de derde fase in kleine groepen diverse bedrijven bezocht en hebben daar een rondleiding gekregen. Het gaat hierbij om de volgende bedrijven:

* Bakkerij Jorritsma, Dokkum
* Autoschadeherstelbedrijf Hoogstra, Dokkum
* Fiskko, Kollum
* De Wissel (kringloop), Dokkum
* Verzorgingscentrum Skewiel, Oenkerk
* Houthandel Barkmeyer, Kollum
* Koopmans verf, Marrum

bedrijf1  bedrijf2

Zie hier voor een uitgebreide fotoserie van een aantal bedrijfsbezoeken.

 

Donderdag 7 maart Talenten/playbackshow

Voor deze avond was de kantine omgetoverd tot een sfeervol podium voor bestaand en aanstormend talent. Naast diverse acts van leerlingen deden ook de concierge en een aantal leerkrachten mee aan deze goedgeorganiseerde avond. De organisatie was in handen van de leerlingenraad en de optredens werden beoordeeld door een vakkundige jury van leerkrachten en leerlingen van onze school.
Tussen de 8 optredens was er volop muziek en gelegenheid om te dansen. Het was erg gezellig en iedereen heeft enorm veel lol gehad die avond. Klik hier voor de foto's van deze talentenavond.
Winaars waren: 1e prijs: Rinus en Romana (Grietje de Roos en Anita Mulder,playback)
                      2e prijs: K2 (Meneer H.de Vries en meneer G. vd Kooi,live)
                      3e prijs: Trijntje Oosterhuis (Elisabeth hoekstra en Annemargriet de Graaf, live)

anitagriet  talentoverzicht

 

 

4, 5 en 6 maart Afsluiting cursus Rots en water

Alle eerste jaars leerlingen hebben een lessenserie (cursus) Rots en water gehad. Een paar maanden lang hebben ze één van de twee gymlessen per week weerbaarheidstraining gehad.
Een lessenserie waarin veiligheid, verbondenheid, zelf-beheersing, zelf-vertrouwen en zelf-reflectie centraal stonden.
Ze hebben geleerd voor zichzelf op te komen, grenzen aan te geven en hoe ze wel en niet moeten handelen in verschillende omstandigheden.
(Leren nadenken alvorens te handelen. Nadenken over gevolgen/consequenties)
Tijdens deze afsluiting blikten we terug op de leerzame lessen en zijn er certificaten uitgereikt aan de leerlingen.

Klik hier voor meer foto's van de afsluiting.

renw1  renwgroep

 

 

Dinsdag 12 februari Jaarlijkse OPEN DAG.

De jaarlijkse open dag is er voor een ieder die belangstelling heeft.
Deze middag/avond kwamen toekomstige leerlingen, huidige leerlingen en hun ouders maar ook oud leerlingen, buurtgenoten of andere belangstellenden een kijkje nemen.
Deze dag was door de werknemers van de J J Boumanschool weer goed voorbereid.
Alles was uit de kast gehaald om iedereen te laten zien waar onze school toe in staat is en wat onze school allemaal te bieden heeft.

Klik hier voor een impressie van deze middag/avond.

 opendag  klastplus

 

 

 

 

Vrijdag 7 februari  Leerlingen doen mee met regionale laswedstrijd VMBO. 

Twee leerlingen van de Chr. School voor Praktijkonderwijs, JJ Boumanschool, hebben donderdag 7 februari in Oosterwolde meegedaan aan de regionale laswedstrijd voor VMBO scholen .  Ze zijn helaas net niet in de prijzen gevallen, maar hebben zich daar heel verdienstelijk laten zien in de onderlinge competitie.  De wedstrijd was georganiseerd door de Lasgroep Noord in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Lastechniek.  Doel van de wedstrijd is om het vak lassen te promoten onder jongeren.  Er komt in de toekomst gebrek op de arbeidsmarkt aan vaardige lassers en dat komt ook omdat het beroep onder jongeren niet leeft, terwijl het toch een prachtig vak is.  Ook op veel VMBO scholen is er te weinig aandacht in het lesprogramma voor het vak lassen.  En een goede opleiding is voor het vak van lasser wel nodig.

Op de Chr. School voor Praktijkonderwijs wordt al jarenlang de lascursus aangeboden aan de leerlingen.  Men heeft er ook bij de inrichting van het metaallokaal rekening mee gehouden. Elk jaar halen dan ook een tiental leerlingen hun lasdiploma  via een opleiding van het Nederlands Instituut voor Lastechniek.

 robertlast

 

  

Woensdag 30 januari Darttoernooi met maar liefst 125 deelnemers !!

Nog nooit was de deelname aan ons jaarlijks darttoernooi zo groot. Na een inventarisatie mocht de organisatie 125 deelnemers noteren. Het toernooi was verdeeld in tweeën ; een toernooi voor de 35 meisjes en een toernooi voor de 90 jongens.
Het toernooi duurde de gehele dag. s Morgens waren de voorronden en s'middags waren de finales met alle 22 winnaars (zie foto1) uit de voorronden.
In de week vooraf aan het toernooi was er tijdens de gymlessen gelegenheid om te oefenen.
De finales waarbij vrijwel alle leerlingen van school aanwezig waren werden gespeeld door:

Martina Hylkema(gr2) tegen Margreet Deinum (gr4) en Piet de Zwart tegen Pieter de Hoop (beiden gr8)
Winnaars van deze beide finales waren Martina  bij de meisjes en Piet bij de jongens, gefeliciteerd !

Klik hier voor meer foto's van het darttoernooi.

dartgroep_800x600  dartwinnaars_800x600

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrijdag 25 januari Afscheid Eva Brandsma


Eva Brandsma heeft met heel veel plezier en overgave zeven en een half jaar gewerkt op de
J J Boumanschool.
Brandsma heeft de liefde van haar leven gevonden en gaat verhuizen. Ze gaat samenwonen met haar vriend Arvid in Uithoorn. Daar zal ze gaan werken op een school voor Praktijkonderwijs in Woerden.
Deze zeer gewaardeerde onderwijzeres was al een aantal dagen/weken bezig met afscheid nemen.
Afscheid nemen van leerlingen, collega's, mentorleerlingen en hun ouders tijdens de IOP-gesprekken.
Ze heeft op een mooie en waardige manier afscheid kunnen nemen van iedereen (zie foto's).
De theorielessen van Eva Brandsma zullen worden overgenomen door dhr. J Hoekstra.

De school wil Eva Brandsma bedanken voor haar positieve bijdrage aan het Praktijkonderwijs te Dokkum. Daarnaast willen we Eva, samen met haar vriend, alle goeds toewensen voor de toekomst
en zeggen tot ziens...........

Klik hier voor een impressie van Brandsma haar laatste dag in Dokkum.

p1070466_800x600  eva new kussen_706x600

Dinsdag 22 januari Schoolschaatsen op de ijsbaan van Dokkum

Deze middag zijn we met ongeveer 100 leerlingen vanaf 12.30 uur gaan schaatsen.
De Koninklijke ijsbaan van Dokkum lag er prima bij en de leerlingen hebben er naar hartelust kunnen schaatsen.

Klik hier voor een korte impressie van deze schaatsmiddag.

schaatsgroep  schaatsen

Woensdag 9 januari Uitreiking heftruckcertificaten.

Op woensdag 12 december hebben 6 jongens examen voor het heftruckcertificaat afgelegd bij Agrilog in Leeuwarden. 
Met de vorkheftruck en de reachtruck zijn ze gedurende een aantal uren druk in de weer geweest.
Het was alleen praktijk. De theorie was op school al voldoende afgerond.
In de praktijk moesten met de heftrucks een aantal oefeningen worden gedaan zoals : geladen pallets in hoge stelling zetten, een aanhangwagen laden met pallets, pallets precies op elkaar stapelen,
een te brede balk door een deur rijden en een container laden op een verhoging.
Kortom pittige opdrachten die door allen gelukkig voldoende werden afgerond.
Op woensdag 9 januari hebben de deelnemers hun certificaat en heftruckpas uitgereikt gekregen onder het genot van een feestelijk bakje koffie.

De betrokken deelnemers waren :Brent Barkmeyer,  Jan de Jong, Frans Dillema, Maik Salverda(zie foto1), Joren Barkmeyer en Joeri Zijlstra.

maikheftruck  heftruckcert

Dinsdag 1 januari 2013 Tjeert Bandstra 40-jarig jubileum !!

Op deze datum is het precies 40 jaar geleden dat onze huidige directeur, dhr. T Bandstra,een aanstelling kreeg bij de Beatrixschool te Dokkum. Na enkele jaren is de afdeling voortgezet speciaal onderwijs ontstaan wat in 1981 officieel de JJ Boumanschool werd.
Bandstra is na zijn militaire diensttijd begonnen als leerkracht.
Na verloop van tijd is hij stagedocent/adjunct-directeur geworden en vanaf 2006 is hij aangesteld als directeur van onze school.

533

 

 

 

 

 

Alle collega's (en leerlingen) willen Tjeert Bandstra bedanken voor zijn inzet, passie en betrokkenheid bij de onderwijsontwikkelingen in het Praktijkonderwijs van de afgelopen decennia.
Daarnaast willen we Tjeert en zijn vrouw feliciteren met deze heugelijke dag.
De school zelf zal de eerste dag na de kerstvakantie (ma. 7 jan.) bij dit jubileum stilstaan.

 


Vrijdag 21 december Fase 1 en 2 Kerstontbijt en workshops

De laatste schooldag van het jaar willen we altijd op een speciale manier afsluiten.
Dit jaar hadden de leerlingen van Fase 1 en 2 allemaal een kerstontbijt.
Diverse lokalen waren sfeervol ingericht en werd er stilgestaan bij de kerstgedachte.

Na een korte pauze werden er in door de gehele school gevarieerde workshops gedaan.
Leerlingen konden een keuze maken uit 10 verschillende workshops en zich daarvoor inschrijven.
Rond 12.00 uur waren deze workshops ten einde en zijn de leerlingen naar huis gegaan.

Klik hier voor een impressie van deze laatste schooldag in 2012.

kertsontbijt  kerstworkshop


Donderdag 20 december Fase 3 Gezellige avond in het bowlingcentrum


De oudste leerlingen (fase 3) van het Praktijkonderwijs zijn hun kerstvakantie begonnen met een gezellige avond in het bowlingcentrum van Dokkum.
Onder het genot van een hapje en een drankje hebben de leerlingen en hun leerkrachten/mentoren het enorm naar de zin gehad.

Klik hier voor meer foto's van deze bowlingavond.

bowlen1  bowlen2


Vrijdag 21 december Bekendmaking eindbedrag "actie 3 FM-serieus request"


Deze ochtend werden de laatste bijdrages gestort in onze eigen "glazen (huis) spaarpot"
In de eerste pauze werd het totaalbedrag bekend gemaakt door de initiatiefneemster van deze actie.
Het bedrag overtrof al onze verwachtingen.

Klik hier voor meer foto's van deze actie.

evabedrag  bedrag

 

Vrijdag 14 december Aftrap voor de actie van Serieus request "Terugdringen babysterfte"
  

Vandaag zal er op school informatie worden verstrekt door het Rode kruis over de aanstaande actie. Deze actie heeft als doel om kindersterfte terug te dringen . 
Klik hier voor meer informatie over deze actie.

  3fm_serious_request_publiekslogo  speen

Na de aftrap op 14 december zijn de leerlingen in vrijwel alle groepen gaan nadenken over mogelijke acties.
Zo onstonden er originele acties die (heel) veel geld opleverden.


Voorbeelden van deze acties zijn:

1 Hangers voor in de kerstboom maken/ appelflappen maken en verkopen.
2 Sponsorloop rond de school.
3 Fiets-sponsortocht.
4 Eieren gooien op leerkracht.
5 Plaatjes draaien in de kantine.
6 Heerenveen-fans een dag in Feyenoord-tenue laten rondlopen.
7 Kerstkaarten maken en verkopen.

Ook gingen enthousiaste leerlingen in eigen woonplaats/buurt rond om geld in te zamelen.
De actie verliep, ondanks de korte periode, bijzonder voorspoedig.

Zie hier voor een impressie van de actie.


Woensdag 5 december Sinterklaasviering(en) op school.

Onze school was blij verrast met een bezoek van Sinterklaas en twee van zijn pieten.
Tussen 10 en 12 uur hebben zij verschillende groepen bezocht en heeft de sint diverse leerlingen in het zonnetje gezet of aangesproken. Na het middaguur was de Sint weer vertrokken maar werden er in vrijwel alle lokalen Sinterklaasvieringen of andere leuke activiteiten gedaan. Kortom een gezellige middag in alle groepen.

Klik hier voor een impressie van deze dag.

sinterklaas    harmbal

 

 

 

 

 

 

  Dinsdagen 13,20 en 27 november en 4 december Sportmix groepen 4 en 5 "FITNESS" 

Vier weken achtereen gaan leerlingen van het tweede leerjaar buiten school kennis maken met diverse sporten in verschillende sportcentra. Dit maal gaan deze 28 leerlingen kennis maken met de verschillende mogelijkheden binnen een fitnesscentrum (Sportstudio Dokkum)
Hier krijgen de leerlingen les in spinning, krachttraining, dans en sportgames en het gebruik van toestellen  en cardioapparatuur.
Door het leuke/gevarieerde lesaanbod in Sportstudio zijn de leerlingen erg enhousiast en leergierig.

Klik hier voor meer actiefoto's.

gewicht sterk  

 

 

 

 

 

 

Woensdag 7 november Studiemiddag docenten Praktijkonderwijs Dokkum.

 

Docenten van onze school hebben deze middag uitvoerig gesproken over "de interne stages"
Onze school maakt al ongeveer 20 jaar gebruik van deze waardevolle stages en zijn deze stages ook voortdurend aan het evalueren en aan het updaten.
Tevens is er door school een kort filmpje gemaakt van een aantal interne stages. 

 

Dinsdag 6 november "De weddenschap", leeswedstrijd Praktijkonderwijs Dokkum

Lezen is leuk! Dat ondervonden de leerlingen van fase 1 en 2 die mee deden aan een leeswedstrijd op school.
Deze leeswedstrijd wordt georganiseerd voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijs in Nederland.
Op de site van www.deweddenschap.nl kunnen leerlingen zich aanmelden om drie boeken te lezen en hier een verslagje van te maken.
Dit moet voor 20 maart 2013 gebeuren. De hoofdprijs is o.a. een  I-pad. Dus zeker de moeite waard om (nog) aan mee te doen.
Om op school het lezen te promoten schaffen we ieder jaar nieuwe boeken aan voor de schoolbibliotheek.
Bovendien houden we op school een mini-weddenschap. Alle leerlingen maakten een boekverslag van minimaal 1 boek.
Een aantal leerlingen waren zo fanatiek dat ze meerdere verslagen inleverden.  Ook waren er geweldig creatieve inzendingen.
Dat maakte het voor de jury niet makkelijk om te kiezen!

 

winnaars f1 dsc04576_800x600De prijswinnaars in fase 1 waren:
1 Arnold Wiegersma
2 Roel de Vries
3 Hendrik vd Meulen
(foto 1)

In fase 2 waren dat:
1. Michel Venema
2 Willeke Derksen
3 Albert Veenstra
(foto 2)


Eervolle vermeldingen: Pieter de Hoop,Erwin Heidstra,Klaske van der Wal en Joucke de Vries

Alle leerlingen krijgen een kleine boekenpin voor hun inzet!

Klik hier voor meer foto's van "de weddenschap"

 

Dinsdag 30 oktober Start van de themaweek "Sport en voeding"

Om de themaweken op een leerzame en leuke manier te beginnen was Wout Zijlstra (voormalig sterkste man van Nederland) uitgenodigd op school om een demonstratie te geven.
In de sfeervol ingerichte gymzaal was er voor Wout gelegenheid om zijn (spier)kracht en souplesse te tonen aan alle leerlingen.
Leerlingen konden vragen stellen aan Wout over zijn trainingenen, wedstrijden, voeding en spieromvang. Daarnaast werden sommige leerlingen door Wout uitgenodigd om mee te doen met diverse krachtonderdelen.
De komende weken zullen de leerlingen van de eerste twee leerjaren zich tijdens de lessen verder verdiepen in het thema "SPORT EN VOEDING".

 

Klik hier voor meer foto's

 

spierbal_800x600  winnaar_800x600

 


Woensdag 17 oktober Verkeersmarkt voor leerlingen uit de 1e fase

Elk jaar zo rond oktober vindt er een grote fietscontrole voor de eersteklassers plaats.
Goede verlichting, goede remmen zijn als de weersomstandigheden veranderen van groot belang.
Ook geeft men in dezelfde  periode een voorlichting over de "dode hoek" bij vrachtwagens.
Afgelopen woensdag werd er voor een 70 tal leerlingen een verkeersmarkt gehouden.
Deze vind om de twee jaar plaats. Een verkeersmarkt met diverse leuke onderdelen die aansluiten op de wijze waarop de jongeren het beste leren, n.l. laten zien hoe het veiliger kan en vooral veel zelf doen.
"Wij willen de leerlingen een verkeersveilig gedrag aanleren. Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen, het is een belangrijke taak voor de school, maar zeker ook voor de ouders van de leerlingen” zegt leerkracht en coördinator van deze dag Oene Pruiksma.
De school kreeg extra ondersteuning van professionele mensen van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.
De SBV had tevens een medical team ingezet ( EHBO en ambulance).
Rijschool ARGUS was op het schoolterrein aanwezig met een professionele trekker met kipper om de leerlingen belangrijke voorlichting te geven over het landbouwverkeer.
Dezelfde rijschool verzorgt ook praktijklessen voor het trekker rijbewijs op de school voor Praktijkonderwijs in Dokkum.
De enorm grote traktoren zijn eigenlijk minder geschikt voor de openbare weg, maar in onze landelijke omgeving nemen ze toch relatief veel deel aan het verkeer, zeker in de oogsttijd. 
Er vinden dan meer ongevallen plaats. Reden temeer om er aandacht aan te besteden.
De 70 leerlingen van de Christelijke school voor Praktijkonderwijs die mee konden doen aan deze verkeersmarkt zitten qua leeftijd tussen twaalf en veertien jaar.
De eerste twee leerjaren.Onderverdeeld in 5 groepen kon men een ogen- en reactietest ondergaan, een fietsparcours rijden, deelnemen aan een alcoholtest (met een speciale alcoholbril) en men kon kennis maken en informatie inwinnen bij het ambulanceteam.
Schooldirecteur Tjeert Bandstra benadrukte nog eens dat het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden is door goede praktische voorlichting en door zelf te oefenen.
De doelgroep van 12 tot 15 jarigen heeft in het algemeen de neiging om weinig over het eigen gedrag na te denken.
Toch is het cruciaal om steeds opnieuw aandacht te vragen voor dat gevaarlijke verkeer.
"Wij zijn er van overtuigd dat wij gezamenlijk de kinderen bewust moeten maken van de risico's in het verkeer en daarom zal onze school de verkeersveiligheid een belangrijke plaats blijven geven in het lesprogramma”.
De school biedt naast allerlei theoretische en praktische vaardigheden en de gebruikelijke verkeerslessen extra lespakketten voor opleiding bromfietsrijbewijs, opleiding trekker rijbewijs, fiets APK, remweg van een auto en de invloed van alcohol en drugs in het verkeer.

 

Klik hier voor meer foto's van de verkeersmarkt.

ziekenauto_800x600  stabiel_800x600

Woensdag 10 oktober PrO Dokkum (opnieuw)2e op PrO voetbaltoernooi Dokkum

Na de verloren finale van vorig jaar (tegen de Diken uit Sneek)wilde onze school zich vandaag revancheren en het nog beter doen. 
Zeven scholen voor Praktijkonderwijs uit Friesland voetbalden om zich de beste PRO "voetbalschool" van Friesland te mogen noemen.(en natuurlijk ook voor die felbegeerde voetbaltrofee!)
Het weer was prima en er werd veelal sportief en vooral fanatiek gespeeld.
Rond het middaguur waren de voorronden ten einde en de kruisfinalisten bekend.
De finale ging uiteindelijk tussen PRO Dokkum (de JJ Boumanschool) en het Comenius College uit Leeuwarden.
De verwachtingen waren hoog bij de vele supporters en leerkrachten van onze school.
De voorronden en kruisfinale werden overtuigend gewonnen door PRO Dokkum (3-0, 2-0, 6-0, 4-1), maar helaas kon men deze hoge verwachtingen in de finale niet waar maken.
We speelden gespannen en maakten veel fouten. Ook tegen het degelijke en fysieke spel van het Comenius College waren onze jongens niet opgewassen.
Ze verloren, tegen alle verwachtingen in, met 1-0 de finale. De teleurstelling bij "onze jongens" was groot (zie foto's), ondanks het feit dat het bereiken van de finale natuurlijk een prima prestatie was.

 

1 Comenius College 1, Leeuwarden    5 Piter Jelles de Brege, Leeuwarden
2 Praktijkonderwijs, Dokkum (JJB)     6 De Compagnie, Heerenveen
3 Liudger College, Drachten              7 Comenius College 2, Leeuwarden
4 Singeland de Venen, Drachten        8 De Diken, Sneek

 

Klik hier voor meer foto's van het toernooi

 

p1270420  p1270415

Maandag 1 oktober  Fietscontrole +verkeerseducatie.

De fietsen van de eerstejaars leerlingen zijn weer zorgvuldig gecontroleerd. Naast deze jaarlijkse controle hebben de eerste jaars leerlingen ook uitleg gekregen over gevaarlijke verkeerssituaties en andere zaken die van belang zijn tijdens het fietsen van en naar school.Hiervoor kwam een grote verkeerseducatietruck van de Chauffeurs Vereniging Friesland het parkeerterrein op rijden.
Kortom een leerzame middag voor deze jonge leerlingen die nu op de fiets naar school komen.  
Klik hier voor meer foto's van de fietscontrole.

 

fietscon1  fietscon2

Vrijdag 14 september Nieuwe pannakooi aangeschaft

Er gaat het komende jaar aandacht besteed worden aan de (verdere) inrichting van het schoolplein.
De school heeft geinvesteerd in een pannakooi die inmiddels al volop in gebruik is. (zie foto's)
Daarnaast zal er binnenkort ook nog een tafeltennistafel geplaatst worden.
De vakken GROEN en WERKPLEKKEN zullen ook meewerken om het plein verder in te richten.
Klik hier voor meer foto's van de pannakooi.

 

panna1  panna2

  

 

Maandag 3 september Eerste (introductie)schooldag

Deze eerste schooldag is door iedere fase afzonderlijk gehouden en had als doel om het schooljaar ontspannen en op een leuke manier te beginnen. De leerlingen konden kennis maken met de nieuwe klasgenoten tijdens diverse leuke activiteiten.

 

1e fase   Introductielesje met uitleg voor het komende schooljaar + kennismakingsactiviteiten,
(foto)puzzeltocht door school, spijkerbroekhangen en andere leuke activiteiten in en rond school.

2e fase   In eigen groep diverse activiteiten in diverse lokalen (levend ganzenbord, "liften" etc)
Daarna is de 2e fase  nog gaan bowlen in het bowlingcentrum in Dokkum.

3e fase   Heeft gevarieerde sportactiviteiten gedaan in sportcentrum Palestra in Dokkum.

 

Al met al voor iedereen een zeer ontspannen maar erg leuke introductie dag.  
Klik hier voor meer foto's van de introductiedag.

 

 spijker   1schooldag1

Zie hier voor meer actiefoto's.