ProDokkum Logo
Vrijwillige ouderbijdrage

Nu de overheid de schoolboeken betaalt, hoeven we niet meer het verplichte schoolgeld bij de ouders in rekening te brengen.
Toch zijn er nog kosten die niet door de overheid vergoed worden, zoals kosten voor excursies, bijzondere dagen, provinciale sportactiviteiten, darttoernooien, afscheidsfeestjes etc.
Kortom zaken die het schoolleven leuk en bijzonder maken!

Ook zijn er vaak extra materiaalkosten verbonden aan (grote) werkstukken die de leerling mee naar huis krijgt.
Daarnaast koopt de school voor iedereen beschermende werkkleding die gedragen wordt bij de praktijklessen.
Ook atlassen, woordenboeken, rekenmachines, oordopjes en USB-sticks worden via de school voor de leerlingen aangeschaft.

Voor al deze zaken vragen we de ouders een vrijwillige bijdrage van € 70,- per jaar per leerling.
Dit is exclusief schoolreizen en schoolkampen. (zie voor een uitgebreid overzicht van onze betalingen per activiteit in onderstaand overzicht**)

U ontvangt in oktober van het lopende schooljaar een nota van de school !

Reknr. school: NL65RABO0162338473 tnv St. v. Chr. Praktijkonderwijs NOF

**

Activiteitenoverzicht  PRO Dokkum  
                  Fase 1      
Leerjaar 1   activiteit frequentie bijdrage ouders
  * activiteiten introductiedag      
  * kerstvieringen en workshops      
  * verkeersmarkt op school      
  * fietscontrole en       
    voorlichting verkeersveiligheid      
  * werkweek Kolummeroord of schoolreis Walibi eens per 2 jaar € 75 € 30
  * themaweken en projecten      
  * spokentocht      
  * talenten/discoavond      
  * darttoernooi op school      
  * atletiektoernooi Drachten      
  * workshopmiddag(en)      
  * activiteiten laatste schooldag                             (evt. zwembadbezoek)    € 2
Leerjaar 2   activiteit frequentie bijdrage ouders
  * activiteiten introductiedag      
  * kerstvieringen en workshops      
  * werkweek Kolummeroord of schoolreis Walibi eens per 2 jaar € 75 € 30
  * spokentocht      
  * themaweken en projecten      
  * talenten/discoavond      
  * darttoernooi op school      
  * basketbaltoernooi Heerenveen      
  * survivaldag Leeuwarden      
  * workshopmiddag(en)      
  * activiteiten laatste schooldag                             (evt. zwembadbezoek)    € 2
                  Fase 2      
Leerjaar 3   activiteit frequentie bijdrage ouders
  * activiteiten introductiedag      
  * bedrijfsbezoeken      
  * spokentocht      
  * talenten/discoavond      
  * werkweek drente of schoolreis Walibi eens per 2 jaar € 100 € 30
  * darttoernooi op school      
  * unihockeytoernooi      
  * voetbaltoernooi      
  * workshopmiddag(en)      
  * activiteiten laatste schooldag                             (evt. zwembadbezoek)    € 2
Leerjaar 4   activiteit frequentie bijdrage ouders
  * activiteiten introductiedag      
  * kerstvieringen en workshops      
  * spokentocht      
  * talenten/discoavond      
  * excursie 2e kamer  Den Haag     € 10
  * werkweek drenthe of schoolreis Walibi eens per 2 jaar € 100 € 30
  * darttoernooi op school      
  * unihockeytoernooi Sneek      
  * voetbaltoernooi Dokkum      
  * workshopmiddag(en)      
  * activiteiten laatste schooldag                             (evt. zwembadbezoek)    € 2
           
                  Fase 3      
Leerjaar 5   activiteit frequentie bijdrage ouders
  * activiteiten introductiedag      
  * kerstactiviteiten     € 5
  * spokentocht      
  * talenten/discoavond      
  * darttoernooi op school      
  * evt.bedrijfsbezoeken en excursies     € 5
  * dagje Amsterdam  / dagje Duitsland  eens per 2 jaar € 15 € 10
  * buitenlandse werkweek eens per 2 jaar   € 305
  * voetbaltoernooi Dokkum      
  * badmintontoernooi Leeuwarden      
  * workshopmiddag(en)      
  * activiteiten laatste schooldag (barbecue)        (evt. zwembadbezoek)    € 2
Leerjaar 6   activiteit frequentie bijdrage ouders
  * activiteiten introductiedag      
  * kerstactiviteiten     € 5
  * spokentocht      
  * talenten/discoavond      
  * evt.bedrijfsbezoeken en excursies     € 5
  * dagje Amsterdam  / dagje Duitsland  eens per 2 jaar € 15 € 10
  * buitenlandse werkweek# eens per 2 jaar   € 305
  * darttoernooi op school      
  * badmintontoernooi Leeuwarden      
  * workshopmiddag(en)      
  * activiteiten laatste schooldag (barbecue)        (evt. zwembadbezoek)    € 2
           
  # niet verplicht