ProDokkum Logo

Schoolondersteuningsprofiel

Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. zorgprofiel.
Dit wordt inmiddels een ondersteuningsprofiel genoemd. Hiervoor hebben de coördinatoren van het oude Samenwerkingsverband 3.02 het Instrument Zorgprofiel Passend Onderwijs Friesland ontwikkeld.
Dit zorgprofiel wordt gebruikt op alle scholen van het nieuwe SWV Fryslân Noard 21.01waarvan ook onze school deel uitmaakt.

Bijlagen:
Bewaar het bestand Schoolondersteuningsprofiel JJB 2018-2022.pdfSOP 2018-2022