ProDokkum Logo

Schoolregels

Voor een soepel verloop van de omgang tussen docenten en leerlingen en die tussen leerlingen onderling, hebben wij regels opgesteld die door het voltallig personeel worden onderschreven.

Zo weten leerlingen en docenten waar ze aan toe zijn. De schoolregels zijn bedoeld om de leerling houvast en zekerheid te geven en om conflicten te voorkomen. Als er toch een conflict ontstaat dan maken wij dit bespreekbaar met de leerling, in de groep en soms ook met zijn ouders.
Geduld, begrip, duidelijkheid en inzicht in de emotionele belevingswereld van de leerling staan hierbij voorop.

Duidelijke afspraken geven zekerheid en bieden een basis voor het leren hanteren van de vrijheden die bij deze leeftijd horen.Om de gang van zaken op school goed te reguleren zijn de volgende schoolregels afgesproken.

DSC00437_2

Onze schoolregels

Algemeen geldende regels zijn: We gaan met respect met elkaar om.
Dit laat je zien door:

  • Van een ander af te blijven
  • Niet aan de spullen van een ander te komen
  • Niemand te bedreigen, te discrimineren of te pesten
  • Geen kleding te dragen die een intimiderende uitwerking heeft op anderen.
  • Ruzie op te lossen met woorden
  • Vriendelijk te zijn tegen een ander en te zorgen dat iemand anders geen last van je heeft
  • Je taalgebruik (niet vloeken en schelden)
  • Geen wapens, alcohol of verdovende middelen bij je te hebben
  • Je pet af te zetten en je MP3 en telefoon uit te zetten
  • Ook in MSN verkeer of in chat-contacten ga je respectvol met elkaar om

Hierboven hebben we allerlei tijd– en plaatsgebonden regels opgesteld die aan het begin van ieder schooljaar klassikaal behandeld worden, of als dat nodig is apart met de leerling en zijn ouders worden onderschreven.
Zo zijn er kantineregels, regels voor op het plein, regels voor in de stad, regels in de klas, in de groep en voor het werk. En natuurlijk die voor het op tijd komen. En bij deze regels horen eventueel de sancties die daarvoor zijn opgesteld.
Het gaat bij de regelafspraken om de alledaagse gedragsregels zoals die normaal thuis ook gelden. Een volledig overzicht van onze schoolregels is verkrijgbaar op de school.

 

 

Mobiele telefoons

Aan het begin van iedere les worden de mobiele telefoons verzameld. Het maken van foto's, filmpjes of geluidsopnamen is in school vanwege privacy redenen niet toegestaan. Bij misbruik wordt het mobieltje ingenomen, eerste keer één dag, daarna een week.