ProDokkum Logo

Actueel 2020-2021

Donderdag 15 juni SVA1 examens Werken in de schoonmaak

Dinsdag 15 juni hebben de examens SVA 1 Werken in de schoonmaak plaats gevonden. Er is zowel examen gedaan in de methode Traditioneel als de vervolgcursus Microvezel. Een externe examinator is op school geweest om de examens af te nemen. Het hele jaar is er door iedereen veel geoefend, ook thuis, en theorie geleerd. Rond april worden de proefexamens door de docent afgenomen. Wanneer deze op goed niveau worden afgerond en zijn goedgekeurd door het examenbureau mag de leerling aangemeld worden voor het examen.
Van beiden examens is Sanitair een verplicht onderdeel en moet daarbij een keuze gemaakt worden uit de onderdelen Interieur, Moppen en Stofwissen.

21SM1  21sm2

Voor het examen Microvezel zijn geslaagd:              Voor het examen Traditioneel zijn geslaagd:

Esther Silvius en Roos Postma.                                Froukje Sikkema, Ilona Terpstra, Monique vd Mark en Ilianna Slagman.  

Alle leerlingen van harte gefeliciteerd!!!

ESF en REACT-EU

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU.
Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

esf

PERSBERICHT

Bestuurlijke fusie versterkt mogelijkheden innovatie en behoud van goed onderwijs

fusie21CSG Liudger, Dockinga College, Inspecteur Boelensschool, Lauwers College en PRO Dokkum bundelen krachten
De besturen van het Dockinga College, CSG Liudger, PRO Dokkum, Inspecteur Boelensschool en het Lauwers College hebben een belangrijke stap gezet op weg naar samenwerking. Een intentieverklaring om te komen tot een bestuurlijke fusie, werd dinsdagmiddag in Dokkum door de christelijke scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs ondertekend.

Met de krachtenbundeling kunnen de scholen in de toekomst kwalitatief goed en innovatief onderwijs blijven bieden. Door de handen ineen te slaan, spelen de scholen in op de demografische krimp waarmee de regio te maken heeft. In de komende jaren wordt een behoorlijke daling van het aantal leerlingen in noordoost-, oost- en zuidoost-Friesland en het Westerkwartier verwacht.

Bij de bestuurlijke fusie blijven alle schoollocaties bestaan. Het Dockinga College verzorgt in Dokkum onderwijs op een drietal plekken. CSG Liudger heeft vijf vestigingen in Drachten (3), Burgum en Waskemeer. Het Lauwers College telt een drietal locaties: Buitenpost, Kollum en Grijpskerk. PRO Dokkum kent één vestiging en datzelfde geldt voor de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog. In totaal bieden de scholen onderwijs aan circa 6500 leerlingen en zijn er op de diverse locaties ruim achthonderd medewerkers actief.

Om een efficiëntere bedrijfsvoering met een grotere slagkracht te krijgen, worden de ondersteunende diensten van de drie scholengemeenschappen samengevoegd. Schaalvergroting is op de soms gering bezette en dus kwetsbare ondersteunende bureaus zeer welkom. Op het gebied van onder meer ICT, huisvesting, duurzaamheid en klimaatbeheersing staan de scholen behoorlijk grote uitdagingen te wachten.

Over een bundeling van krachten zijn het Dockinga College, CSG Liudger en het Lauwers College al een aantal jaren in gesprek. De eerste stappen naar vormen van mogelijke samenwerking werden in 2018 gezet. Door de coronapandemie en een bestuurswisseling lieten de uitkomsten van de verkenning wat langer op zich wachten dan gepland. ,,We hebben zorgvuldigheid boven snelheid verkozen”, aldus bestuurder Joop Vogel van CSG Liudger over het proces richting de intentieverklaring.

De samenwerking tussen de scholen gaat ervoor zorgen dat het christelijk onderwijs in de regio in stand wordt gehouden en wordt versterkt, stelt Vogel over de insteek. Daarbij is het volgens hem - los van de krimpproblematiek - überhaupt goed om samen de toekomst in te gaan. Vogel wijst onder meer op de kruisbestuivingen die op onderwijskundig vlak kunnen plaatsvinden om vernieuwingen op de diverse locaties door te voeren. ,,Er zit zoveel kennis en denkkracht in onze scholen. Dat biedt volop kansen en voordelen voor de leerlingen.”

Het Dockinga College, CSG Liudger, PRO Dokkum, Inspecteur Boelensschool en het Lauwers College - die allemaal de persoonlijke ontwikkeling, vorming en groei van elke leerling hoog in het vaandel hebben staan - streven ernaar dat de bestuurlijke fusie op 1 januari 2022 een feit is.

Vogel is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen de scholen volop vruchten gaat afwerpen. ,,Het wordt een periode met vele uitdagingen en prachtig eigentijds onderwijs.” Op de foto: De ondertekening van de intentieverklaring door v.l.n.r. Klaas Groenveld (voorzitter Raad van Toezicht Lauwers College), Rombout de Wit (bestuurder Lauwers College), Christien de Graaff (vicevoorzitter Raad van Toezicht CSG Liudger, Aebe Aalberts (voorzitter toezichthoudend bestuur Dockinga College, PRO Dokkum en Inspecteur Boelensschool), Joop Vogel (bestuurder CSG Liudger) en Geert van Lonkhuyzen (dagelijks bestuurder Dockinga College).

Noot voor de redactie:

Heeft u vragen, bel of mail gerust!
Esther Tiemersma Communicatieadviseur CSG Liudger
Telefoon: 06 23 97 48 32
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Woensdag 17 maart Geslaagden heftruckcursus

Vandaag hebben 7 leerlingen examen gedaan voor de heftruckcursus.  Na een traject wat eind november was begonnen waren ze nu wel zover dat ze met een gerust hart voor het examen konden.
Normaal gesproken gaan we voor dat examen naar Agrilog in Leeuwarden, maar door de corona maatregelen is dat nu een probleem. Daarom is met Agrilog afgesproken dat de examinator naar school zou komen.
Ook afgelopen jaar hebben we zo al de examens moeten afnemen.
Op de examendag hebben de leerlingen in groepjes examen gedaan. De leerlingen hebben eerst al met goed gevolg een theorietoets gemaakt  en zijn vervolgens naar examinator Dirk Nanne gegaan voor de praktijk.
21heftruckOp het  ruimte genoeg om aan de slag te gaan met stapelen van kratten/paletten en boxen en daar is ook in ruime mate mee geoefend.Het eindresultaat mocht er zijn. Alle leerlingen zijn geslaagd en zullen hun certificaat en heftruckpas in ontvangst kunnen nemen ! Van harte proficiat allemaal!

Het betreft de volgende leerlingen :
Werner Iedema, Dokkum; Sandra Nijdam, Damwald; Riemer van der Ploeg, Veenwouden; Jesse Muller, Noardburgum; Wietse van Sinderen, EE;
Matthijs Tiersma, Metslawier en Edwin Zwerver, Oosternijkerk.

 

Januari,februari en maart 
PRO DOKKUM 'werk in uitvoering'

wiu1"

In de maanden na de kerstvakantie is er weer veel werk verzet op PRO Dokkum. De 50 kerkuilenkasten hangen al op hun plek. Het project met de eerste 100 nestkasten voor ringmussen is afgerond en zijn al opgehaald. Er is nu gestart met nog 20 extra stalen nestbeschermers voor weidevogels en 20 flots voor scholekters. Dit zijn plateau’s op paaltjes waarop deze vogels een nest kunnen bouwen boven drassige grond. Deze producten zijn en worden gemaakt in opdracht voor het Agrarisch Collectief Waadrâne. Dit collectief bestaat uit agrarische leden woonachtig in de noordwestelijke kuststrook van de Waddenzee. Zij zetten zich in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit.

wiu2  wiu3

Ondertussen zijn we gestart met 30 vertel-theaters voor Bibliotheek Dokkum. Zij willen deze verspreiden onder de basisscholen in en rond Dokkum. In het Japans noemt men het ‘kamishibai’ wat letterlijk betekent ‘theater op papier’. De verteller kan er een plaat in schuiven en de kinderen kijken dan naar een klein theatertje. Dit zorgt voor extra aandacht en nieuwsgierigheid wanneer de deurtjes nog dicht zijn en daarna open gaan.

 wiu4  wiu5

Het binnenste frame met de opening wordt door de leerlingen zelf gemaakt en geschilderd. De vorm van de deurtjes was niet strak te maken met de gereedschappen op PRO Dokkum. Daarom zijn de deurtjes gefreesd op een CNC-freesmachine bij Techno Train BV te Dokkum. Tegenwoordig is onder de noemer Spantenfabriek dit bedrijf te vinden.

wiu8  wiu7      

Het Talma Hûs uit Veenwouden heeft PRO Dokkum benaderd om 14 ballenbakken te maken voor hun bewoners. Het zijn bakken waarin ballen in gaten moeten worden gerold. Het zal worden ingezet bij activiteiten in de woongroepen. Er moet nog gestart worden met dit project, maar het idee ligt klaar. Ook is PRO Dokkum in samenwerking met het Talma Hûs in de verkennende fase of bewoners op onze praktijkschool, in de praktijklokalen, een uurtje per week aan de slag kunnen in het hout-, metaal- of schilderlokaal. Binnenkort zal een pilot worden gestart in de houtbewerking. Uit deze samenwerking kunnen ook b.v. stageplekken of werkplekken voortvloeien voor onze leerlingen. Zo snijdt het mes aan beide kanten.

wiutek  wiuzuc   

Voor ZUCO repareren we de melkfles-kratjes die twee jaar geleden al werden gemaakt door onze school. 

En de jaarlijkse opdrachten blijven altijd binnenkomen. Zo starten we in elk voorjaar met picknickbanken op bestelling. De korte reststukken worden gebruikt voor kleine kinder-picknickbankjes. Het blijft een bijzonder jaar. Maar PRO Dokkum werkt door.

wiu6  

 
Dinsdag 9 maart Marylse Hiemstra winnares PRO Dokkum challenge

challenge3       challenge2     vogel6

Vandaag is de winnares bekend gemaakt van de PRO Dokkum 'vogelhuis' challenge.
Uit de vele fraaie inzendingen is het mooie 'brandwerk' op de 4 zijkanten van het vogelhuisje als beste uit de bus gekomen. 
Marylse Hiemstra neemt de prijs (een fraaie JBL geluidsbox) in ontvangst uit handen van dhr. H.de Vries.

Marylse, van harte gefeliciteerd met je prijs !! 
PRO Dokkum

Inzendingen PRO Dokkum Challenge 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat PRO Dokkum een challenge heeft georganiseerd voor aanstaande leerlingen van onze school.
Omdat doedagen op onze school dit jaar niet mogelijk waren is deze 'vogelhuis-challenge' uitgezet.
Er zijn bouwpakketten bij de leerlingen gebracht die ze in elkaar hebben gezet.
Vervolgens zijn een flink aantal leerlingen erg creatief geweest met de hamer, kwast en de brander.
Onderstaande foto's werden ingestuurd en zijn vervolgens beoordeelt door een deskundige jury.

Op dinsdag 9 maart gaan we de prijs overhandigen aan de wina(a)r(es) van deze PRO Dokkum challenge !!

vogel1  vogel3  vogell2  vogel4  vogel6


vogel7  vogel8  vogel9  vogel10  vogel52Donderdag 28 januari BAS examens

Een van de branchecertificeringen op onze school is de BAS van de Stichting Voor Horeca. Hier leren de leerlingen de kneepjes van het bedieningsvak.
Onze eerste vier horeca-leerlingen van dit schooljaar zijn Coronaproof geslaagd voor het BAS-examen!
Door de Corona heeft het examen wat vertraging opgelopen, maar deze kanjers zijn alle vier voor praktijk en theorie
geslaagd met een 9 !
Wanneer de horeca weer open kan staan deze vakbekwame bedieningsmedewerkers te popelen om aan de slag te gaan.
Wellicht is er voor jullie een externe stage, (weekend)baan of vakantiewerk mogelijk in deze branche.

Van harte gefeliciteerd net dit prachtige resultaat.
School is super trots op jullie!

21BAS
V.l.n.r. Marchje Boree, Emma Keegstra, Noralyn Ringnalda en Melissa Buwalda

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coronaupdate 13-1-2021

Aan: de ouders(s)/ verzorger(s)

Betreft: tijdelijk coronarooster vanaf maandag 18 januari

Dokkum, 13 januari 2021

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

In zijn toespraak van dinsdag 12 januari heeft premier Rutte aangekondigd dat de huidige lockdown verlengd zal gaan worden tot minimaal 8 februari. Dit omdat de besmettingscijfers onverminderd hoog blijven. Daarbij is er zorg over de mate van besmettelijkheid van de nieuwe corona-variant, de zogenaamde Britse variant, bij kinderen.

Voor een aantal onderwijsvormen blijft er een uitzondering van toepassing. Het praktijkonderwijs blijft in deze uitzonderingsregel vallen. Dit betekent dat deze scholen (deels) open mogen blijven. Een aanvulling op de huidige maatregelen is dat leerlingen vanaf heden ook onderling 1,5 meter afstand dienen te houden.

PRO Dokkum heeft op grond van bovenstaande besloten, binnen de door de rijksoverheid gestelde kaders, haar onderwijs af te stemmen op de nieuw ontstane situatie.

Dit houdt in dat de school met ingang van maandag 18 januari overstapt op een hybride vorm van onderwijs, waarbij deels fysiek les wordt gegeven en deels onderwijs op afstand wordt aangeboden.

In een tweede brief zal per fase worden toegelicht hoe het aangepaste rooster er voor uw zoon/dochter uit komt te zien.

Betreffende lesroosterwijziging blijft vooralsnog tot vrijdag 19 februari van kracht.

De externe stages van leerlingen kunnen doorgang vinden als de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het team van PRO Dokkum en met vriendelijke groet,

B. van Kammen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Donderdag 7 januari PRO Dokkum beschermt boerenlandvogels

In april 2020 heeft onze school het eerste mail-contact gehad met het Agrarisch Collectief Waadrâne waarin zij een verzoek neerlegden. Dat was midden in de eerste lockdown die ons land trof. Maar door toch vooruit kijken en uit te gaan van het positieve hebben we besloten wel in te gaan op hun verzoek. De wensen en afmetingen zijn toen al redelijk snel aangeleverd door de Waadrâne.

Het verzoek was om drie soorten producten te gaan maken die zij kunnen gebruiken om hun belangrijkste doel te kunnen bewerkstelligen, namelijk het beschermen van boerenlandvogels.

Het Agrarisch Collectief Waadrâne heeft ruim 145 agrarische leden, woonachtig in de noordwestelijke kuststrook tegen de Waddenzee. Zij werken samen aan de bescherming van die boerenlandvogels en zetten zich in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit. Zo willen ze Noard-Fryslân nog mooier maken door de flora en de fauna in stand te houden. Kijk voor meer informatie op hun zeer interessante site www.waadrane.frl

Toen na de meivakantie PRO Dokkum zijn deuren weer half kon openen is direct het hout en metaal  besteld om met 50 kerkuilenkasten en 25 nestbeschermers te starten. In het najaar van 2020 zijn die twee producten in het hout- en metaallokaal afgerond. Vlak voor de kerstvakantie zijn de kerkuilenkasten en nestbeschermers opgehaald door leden van de Waadrâne.

Ondertussen waren we eind november ook al begonnen aan het derde product; 200 nestkasten voor de ringmus. Er zijn al ongeveer 50 nestkasten nagenoeg klaar. We proberen eind januari 2021 die eerste lichting af te ronden, zodat deze nestkasten alvast kunnen worden opgehangen.

IMG 2177  IMG 2400

Al met al een mooi project met repeterend werk aan veel verschillende onderdelen, perfect passend bij onze leerlingen die er enthousiast en fanatiek mee aan de slag zijn gegaan. En tussen de coronamaatregelen door voorlopig nog wel even mee bezig zullen blijven.

IMG 2399 IMG 2179

Woensdag 6 januari Nieuw handgereedschap

De decembermaand is altijd de maand van de cadeaus en geschenken. Zo ook heeft PRO Dokkum in december een mooi geschenk mogen ontvangen van Bouwgroep Dijkstra-Draisma en Raadsma IJzerhandel uit Dokkum. Beide bedrijven hadden in november voorgesteld om een deel van het handgereedschap van het houtlokaal te vernieuwen en te vervangen. Aangezien PRO Dokkum al ongeveer 10 jaar geleden aan de Birdaarderstraatweg is neer gestreken, waren de zagen en beitels aan vervanging toe. De winkelhaken waren van de tijd dat er nog op de Hantumerweg les werd gegeven. Deze waren echt helemaal afgeschreven.

20gereeed1  20gereed2

Het aanbod van deze bedrijven hebben wij natuurlijk met beide handen aangenomen. Als stimulans is het gereedschapsbord aangepast, anders ingedeeld en opgefrist. Als PRO Dokkum willen wij de bovengenoemde bedrijven hartelijk bedanken voor het nieuwe gereedschap en voor de goede samenwerking die we al jaren met elkaar onderhouden.

G. van der Kooi, docent houtbewerking.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Betreft: aangepast besluit tijdelijke schoolsluiting !!

Dokkum, 17 december 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

In de brief “tijdelijke schoolsluiting vanaf woensdag 16 december” is u toegezegd terug te komen op het al dan niet openstellen van de school vanaf maandag 4 januari.

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit waren er aanvankelijk veel vragen vanuit het praktijkonderwijs over het (volledig) open stellen van de school. Die duidelijkheid is er nu.

In de informatie van de rijksoverheid worden er een aantal uitzonderingen gemaakt op het tijdelijk moeten sluiten van de school. Het praktijkonderwijs valt onder de genoemde uitzonderingen. Hierin staat dat scholen voor praktijkonderwijs (volledig) open mogen. Uit overleg met de VO raad is ook naar voren gekomen dat er ruimte is om alle lessen in het praktijkonderwijs door te laten gaan.

Belangrijk argument hiervoor is de continuïteit en structuur voor de leerlingen. Dit is ook de reden dat de overheid deze mogelijkheid biedt.

Op grond van bovenstaande heeft de school besloten om na de kerstvakantie, vanaf maandag 4 januari, les te geven volgens het nog steeds van kracht zijnde aangepaste rooster.

Voorafgaande kerstvakantie hebben de meeste leerlingen op hun laatste schooldag (ter voorbereiding op de schoolsluiting) een huiswerkpakket meegekregen. Het is niet de bedoeling dat dit huiswerkpakket in de vakantie gemaakt wordt. Op maandag 4 januari kan het huiswerkpakket weer worden meegenomen naar school.

Aangepast coronarooster: Sinds een aantal weken werken we met een coronarooster waarin alle leerjaren (uitgezonderd leerjaar 1) één dag in de week een thuiswerkdag hebben. Dit rooster wordt na de kerstvakantie vooralsnog aangehouden omdat niet duidelijk is hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

IOP- vergaderingen: Momenteel zijn alle docenten druk bezig met het invullen van de rapporten (het IOP). Na de kerstvakantie worden deze door het docententeam besproken. Daarom zijn op dinsdag 5 januari en woensdag 6 januari de leerlingen vanwege de IOP besprekingen vanaf 12.10 uur vrij.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we het IOP met de ouders of verzorgers als gevolg van de coronamaatregelen gaan bespreken. We hebben week 4 (25 januari – 29 januari 2021) daarvoor ingepland. U krijgt hierover nog bericht.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met school.

Mee namens alle medewerkers van PRO Dokkum wens ik u gezegende feestdagen, een voorspoedig en bovenal gezond 2021.

Met vriendelijke groet, Broer van Kammen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Betreft: tijdelijke schoolsluiting vanaf woensdag 16 december

Dokkum, 15 december 2020

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

In zijn toespraak heeft premier Rutte aangekondigd dat de scholen vanaf woensdag 16 december de deuren tijdelijk moeten sluiten. De schoolsluiting is tot en met 17 januari 2021 van kracht. Ook PRO Dokkum zal gehoor geven aan dit besluit. Dit betekent dat uw kind vanaf morgen vervroegd kerstvakantie heeft.

De externe stages kunnen in onderling overleg met het stageverlenende bedrijf gewoon doorgang vinden.

Er is momenteel nog enige onduidelijkheid over het volledig open mogen stellen van het praktijkonderwijs. Daarom vindt er vandaag op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog een extra overleg plaats. Wanneer blijkt dat het praktijkonderwijs volledig open mag dan starten de lessen op maandag 4 januari. We zullen u deze week over dit besluit via de email en de website informeren.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Broer van Kammen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 8 december Examen 'Werken in de schoonmaak traditioneel'

Vier leerlingen van onze school hebben het examen gedaan voor werken in de schoonmaak. Een externe examiniator van het examenbureau heeft dit bij ons op school afgenomen. Er is examen gedaan in de volgende onderdelen:
-sanitair
-moppen
-stofwissen
-interieur
Na meer dan een heel schooljaar oefenen in zowel praktijk als met de theorie en het afnemen van de proefexamens , zijn de volgende vier leerlingen geslaagd. Van harte gefeliciteerd !!

V.l.n.r. Helena Kooistra, Roos Postma, Elisabeth Beuker (mevr. Besterveld)
           en Esther Silvius

20svaschoon2 20svaschoon1

 

Maandag 23 november Geslaagden lascursus.

Het heeft even geduurd, maar tenslotte zijn toch alle leerlingen die in het cursusjaar 2019-2020 zijn begonnen met de lascursus geslaagd.
Door de coronacrisis konden deze leerlingen voor de zomervakantie geen examen doen. Doordat ze 10 weken geen les hadden gehad was het logisch dat er uitstel van het examen moest worden gevraagd aan het Nederlands Instituut voor Lastechniek die de examens afneemt. Dat was geen probleem en wij waren ook beslist niet de enige school die uitstel moest aanvragen. 
Na de zomervakantie kon de cursus weer worden opgepakt en hebben de leerlingen onder leiding van docent Wiersma hun uiterste best gedaan de opgelopen achterstand goed te maken.
 Dat leidde er toe dat rond de herfstvakantie een ieder wel klaar leek voor het examen. Dat is toen aangevraagd en vlak na de herfstvakantie kon er worden begonnen met het praktijkexamen.
 Ondanks de zenuwen en opgelopen spanning tijdens het examen wist een ieder toch een redelijk tot goed werkstuk te lassen. Vervolgens moest er nog een theorie-examen worden afgelegd op 9 november. De uitslag hiervan kwam vorige week en het bleek dat een ieder was geslaagd ! 
Een groot compliment voor alle leerlingen en voor de inzet en kennis van docent B. Wiersma die allen goed door het examen heeft geloodst.
 
Het diploma MAG lassen niveau 1 is behaald door de volgende leerlingen : 
A. Fayyad, Dokkum; G. van der Land, Kollumerzwaag; H. Hemrica, Noardburgum; H. Hoekstra, Dokkum; H. Koers, Kootstertille; H. Oppedijk, Blije; H. J. van der Veen, De Westereen; W. van der West, Twijzelerheide; W. van Sinderen, EE; S. de Vries, Kollum
lassen tekenen    20foto lasdiploma krant 

Maandag 16 november Geslaagden heftruckcursus

Op deze dag hebben 7 leerlingen examen gedaan voor de heftruckcursus. Na een traject wat al op maandag 17 augustus was begonnen waren ze nu wel zover dat ze met een gerust hart voor het examen konden.
Normaal gesproken gaan we voor dat examen naar Agrilog in Leeuwarden, maar door de corona maatregelen was dat nu een probleem. Daarom is met Agrilog afgesproken dat de examinator naar school zou komen. Ook afgelopen zomer hebben we zo al examens moeten afnemen.
Op 16 november hebben de leerlingen in groepjes van twee examen gedaan. Ze hebben eerst een theorie toets gemaakt en zijn vervolgens naar examinator Dirk Nanne gegaan voor de praktijk.
Op het plein is ruimte genoeg om aan de slag te gaan met stapelen van kratten/paletten en boxen en daar is ook in ruime mate mee geoefend.
Het eindresultaat mocht er zijn. Alle leerlingen zijn geslaagd en hebben inmiddels hun certificaat uitgereikt gekregen. Van harte proficiat allemaal!

20heftruck 20Hefruck1

Het betreft de volgende leerlingen :
G. van der Land, Kollumerzwaag; H. Hemrica, Noardburgum; T. Terpstra, Hallum; W. van der West, Twijzelerheide; P.J. Petzinger, Hollum Ameland; H.J. van der Veen, De Westereen; S. de Vries, Kollum.

 ------------------------------------------------------------------------------------

OPEN BRIEF AAN IEDEREEN DIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS LEERT OF WERKT

 
Beste leerlingen, leraren, ondersteuners en leidinggevenden, Dit is een bijzondere brief, bijzonder omdat wij ons nog nooit gezamenlijk tot alle leerlingen, onderwijsprofessionals en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs hebben gericht. Het zijn dan ook bijzondere tijden. We willen jullie complimenteren met al het werk dat jullie onder lastige omstandigheden verrichten. Daarbij nemen we jullie zorgen serieus en willen we jullie zo goed mogelijk ondersteunen om het onderwijs op school, als het maar enigszins mogelijk is, te laten doorgaan.
 
Het coronavirus heeft de wereld, ons land en dus ook het onderwijs in zijn greep. Eind vorig schooljaar heeft dat geleid tot ongekend verstrekkende, maar onvermijdelijke besluiten zoals het sluiten van de scholen en het schrappen van de centrale examens. Leraren en anderen hebben vanaf half maart een enorme inspanning geleverd om onderwijs op afstand te kunnen geven. En de laatste weken van het schooljaar konden leerlingen beperkt naar de ‘anderhalvemeterschool’. Dat het onderwijs zo snel op een compleet nieuwe manier kon doorgaan was te danken aan jullie enorme inzet.
 
Deze prestatie nam echter niet weg dat er leerlingen waren die achterstanden opliepen. Zeker de leerlingen met veel praktijklessen. We waren dan ook allemaal opgelucht toen voor de zomervakantie bleek dat het verantwoord zou zijn vanaf half augustus de schooldeuren weer voor alle leerlingen te openen. Hoe hard er ook gewerkt is aan het alternatief, er gaat niets boven les op school. Onderwijs is vooral contact tussen leerling en leraar en tussen leerlingen en leraren onderling.
 
Terechte zorgen 
Eerder dan velen hadden verwacht neemt in dit nieuwe schooljaar het aantal besmettingen fors toe. We zitten inmiddels in de tweede golf. Een fors aantal leerlingen en personeelsleden is dagelijks op school afwezig. De zorgen bij leerlingen, ouders en onderwijspersoneel nemen daardoor toe. Zorgen over de veiligheid en gezondheid, over de werkdruk en over de onderwijskwaliteit, om er maar een aantal te noemen. Die zorgen zijn natuurlijk terecht. En ondanks de voorrang voor leraren bij het testen, de verplichting op school buiten de lessen mondkapjes te dragen en het rapport en de richtlijnen omtrent ventilatie, blijven er zorgen. Onderwijs geven in coronatijd kan echter niet zorgeloos, maar we moeten er alles aan doen om waar mogelijk die zorgen weg te nemen. Wij, als onderwijsorganisaties, houden continu de vinger aan de pols en vragen hier aandacht voor bij het kabinet. In het belang van iedereen die op school leert en werkt. Sinds dit voorjaar weten we immers nog beter welke meerwaarde onderwijs op school heeft voor de onderwijskwaliteit en het welzijn van leerlingen.
 
Vanaf de zomer tot de herfstvakantie zijn we erin geslaagd een balans te vinden tussen het beperken van de risico’s aan de ene kant en het belang van leerlingen en de maatschappij om de scholen open te houden aan de andere kant. Over de vraag wat verantwoord is baseren we ons op de adviezen van het OMT en het RIVM.
 
Volgende fase 
Nu de herfstvakantie voor iedereen voorbij is, staan we voor een volgende fase in deze uitdaging. Hoe onvoorspelbaar ook, corona zal ons zeker ook tot de kerstvakantie bezighouden. We, maar vooral jullie, weten als geen ander hoe moeilijk het is om alle regels en voorschriften altijd na te
 
leven. Het is soms lastig om in een volle school de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen personeel onderling te bewaren. Maar laten we er samen alles aan blijven doen om deze afstand te realiseren en laten we elkaar ook steeds weer aan deze afspraak herinneren. Ook consequent aandacht blijven besteden aan de hygiënemaatregelen, waaronder handen wassen, blijft nodig.
 
Wij constateren dat velen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het onderwijs op school willen continueren. Wij steunen dat voluit. Dat vraagt in deze tijd om keuzes en dat leidt onvermijdelijk tot beperkingen. Laten we op school doen wat strikt noodzakelijk is, en dat is lesgeven. Dit betekent dat we niet strikt noodzakelijke activiteiten, zoals open dagen, vergaderingen, oudergesprekken en vieringen, later of op afstand doen. Als we ook daar consequent in zijn dragen we bij aan het openhouden van de school voor alle leerlingen.
 
Moedig elkaar aan 
De school staat midden in de samenleving. Als we het virus meer onder controle krijgen zullen we dat op school merken. Helaas is het omgekeerde ook waar. We hebben op school niet alles in eigen hand. Maar laten we elkaar blijven aanmoedigen alles te doen wat nodig is voor de veiligheid en het welzijn van jullie allemaal. We staan daarbij vaak voor lastige keuzes in een sector met bijna een miljoen leerlingen en ruim honderdduizend werkenden. Weet dat je er niet alleen voor staat. Wij agenderen bij overheid en politiek wat jullie zorgen baart en nodig hebben. Op elke school leven dezelfde vragen en uitdagingen. En op elke school worden ook weer oplossingen gevonden. Tot het onmogelijke is niemand gehouden, dat is op een aantal scholen gebleken. Sommige scholen zijn al tijdelijk gesloten (geweest), maar laten we met elkaar er alles aan doen de scholen zolang als verantwoord is open te houden – in het belang van de leerlingen en iedereen die op een school werkt.
 
Henrik de Moel Jan de Vries Jilles Veenstra
 
Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs Federatie van Onderwijsvakorganisaties
 
Nienke Luijckx Paul Rosenmöller
 
LAKS VO-raad

------------------------------------------------------------------------------------- 

Leerlingen slagen voor VCA

Was voorheen VCA vooral belangrijk op het moment dat je bij een werknemer aan het werk kon, vandaag de dag is VCA ook vaak belangrijk op het moment dat je extern gaat stagelopen.
Werknemers willen dat hun werknemers, maar ook hun stagelopers zich bewust zijn van de risico’s van hun werkplek en hierop kunnen anticiperen.
Voor onze school is dat een reden geweest om alvast in fase2 VCA lessen te gaan geven en dit af te sluiten met een diplomering. Vorig jaar gooide corona ook hier roet in het eten. Er was een groep leerlingen voor wie het VCA certificaat toch wel heel belangrijk was en het zelfs hun stagelopen belemmerde. Om dit ontstane probleem op te lossen, heeft de school contact gezocht met Bouwhuisopleidingen in Leeuwarden voor het organiseren van VCA lessen bij ons op school.
In drie dagen van intensief volgen van VCA -onderwijs konden alle 10 deelnemende leerlingen alsnog hun VCA diploma in ontvangst nemen. Een top score dus, waarbij niet alleen de complimenten uitgaan naar Dhr. Bouwhuis, maar vooral ook naar de leerlingen. Bouwhuis was zeer te spreken over de inzet, enthousiasme en motivatie.

Gustaaf,Pieter,Eize Wouter,Michael,Homme,Peter,Jesse,Sjoerd,Rohit en Henk van harte gefeliciteerd met jullie VCA diploma

------------------------------------------------------------------------------------- 

Duidelijkheid rond het dragen van mondkapjes

Hierbij wil ik u graag informeren over de stand van zaken rond het dragen van mondkapjes.

Ministers Van Engelshoven en Slob (beiden van OCW) hebben gisteren overlegd met de onderwijssector over het gebruik van mondkapjes in het onderwijs. Met de onderwijsorganisaties (o.a. de VO-Raad en de Sectorraad Praktijkonderwijs) hebben zij het volgende afgesproken:

Dringend advies

In het voortgezet (speciaal)onderwijs geldt een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s.

In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Mondkapjes op onze eigen school

De besturen van de gezamenlijke Fricolorescholen (alle christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland) hebben afgesproken aan te sluiten bij de landelijke regelgeving en aanbevelingen.

Dit betekent dat ook op PRO Dokkum het dringende advies is, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen, mondkapjes te dragen in de gangen en de leerling kantine. Leerlingen dienen zelf voor mondkapjes te zorgen.

Het gebruik van een mondkapje kan iets voor de leerling zelf betekenen, maar betekent veelal ook iets voor collega’s en/of leerlingen die daardoor meer bescherming en veiligheid ervaren.

De ingangsdatum is maandag 5 oktober 2020.

Broer van Kammen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ventilatie op PRO Dokkum

Voorwoord

De minister van OCW heeft het landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gevraagd om inzichtelijk te maken of schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan de minimumeisen van luchtverversing te voldoen. Om de maatstaf te bepalen, gaat het LCVS uit van minimale eisen aan de ventilatie, zoals geadviseerd door het RIVM, namelijk niveau bouwbesluit 2012 en aanvullende richtlijnen. Voor bestaande bouw (met vergunningsverlening tot 2012) vertaalt zich dit, naar de richtlijn van de GGD en het advies van de Gezondheidsraad, in een grenswaarde van maximaal 1200ppm CO2, wat overeenkomt met een capaciteit voor luchtverversing van 6 dm3/s/persoon.

Het schoolgebouw van PRO Dokkum valt onder bestaande bouw. In de uitvraag wordt gevraagd of scholen aan de luchtverversingscapaciteit dan wel de maximale grenswaarden voor CO2 voldoen.

Steekproefsgewijze meting van de C02-concentratie

Op dinsdag 21 en woensdag 22 september heeft er een steekproefsgewijze meting van de CO2-concentratie plaats gevonden.

Bij deze meting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Twee lokalen zijn geselecteerd aan de noordoostzijde (minder windbelasting) ;

- Er is gemeten in lokalen met een zo volledig mogelijke bezetting;

- Tijdens alle lesuren (1 t/m 6) is er een meting verricht;

- Metingen zijn verricht met een zelf kalibrerende C02-meter.

Op beide dagen lag de temperatuur tussen de 14 en 21 graden en was er nauwelijks wind. De ventilatie op de meetdagen was dus niet optimaal. Hoe minder wind, hoe minder ventilatie van buiten bij openstaande deuren en ramen.

Voor de meting waren de omstandigheden wel optimaal. Als de natuurlijke ventilatie beter was geweest, waren de normen (zoals nu gemeten) nog gunstiger uitgevallen.

De metingen hebben uitgewezen dat er geen enkele grenswaarde wordt overschreden.

Aangezien er voor gekozen is om de metingen te verrichten in lokalen met een volle leerling bezetting kan er gesteld worden dat in andere lokalen de grenswaarde ook niet wordt overschreden. Kortom: het gebouw voldoet momenteel aan de minimale eisen van ventilatie.

Ventilatiesysteem

PRO Dokkum heeft een mechanisch ventilatiesysteem. Het ventilatie- en luchtbehandelingssystemen is aangelegd volgens de toen van toepassing zijnde voorschriften en bouwbesluit. In de regel zijn de systemen zo gemaakt dat ze voldoen aan de ondergrens van de voorschriften.

De school zorgt er daarnaast voor dat het onderhoud aan het ventilatiesysteem (o.a. het vervangen van de filters) volgens onderhoudsschema plaats vindt.

De komende maanden zullen er met enige regelmaat metingen van de CO2-concentratie plaats vinden.

 

!!! Let op ouders leerlingen klassen 1A t/m 1C  !!!!

Fietscontrole 1e jaars leerlingen op maandag 5 oktober 2020 a.s.

Hierbij ligt de nadruk op de zichtbaarheid
Wij vragen ouders om hun medewerking omtrent de volgende wettelijke eisen:

- een rode reflector aan de achterzijde
- witte of gele reflectie aan de wielen
- 4 witte of gele reflectoren aan de trappers
- goede verlichting

Dinsdag 22 september Verkeersmarkt 1e fase

Vandaag heeft de tweejaarlijkse verkeersmarkt op het PRO Dokkum plaats gevonden. De leerlingen hebben tijdens de verkeersmarkt diverse onderdelen gevolgd. Zo werden de ogen en hun reactievermogen getest. Met een speciale bril ervaarden de leerlingen hoe het is als je met alcohol op aan het verkeer deelneemt. Ook mocht er kijkje in een ambulance worden genomen. Met behulp van een tractor en wagen van de Firma Veenma werd duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk het is om in de dode hoek te fietsen. De verkeersmarkt op het PRO Dokkum is een initiatief van SBV, stichting bevordering verkeerseducatie.

20verkeersed1 20verkeer2

Dinsdag 15 september Polsstokspringen eerste jaars leerlingen

Afgelopen dinsdag moesten de kikkers in de weilanden bij Bornwird maken dat ze wegkwamen.
De eerstejaars leerlingen van PrO Dokkum kwamen polsstokspringen.
Met een heerlijke nazomerzon in het gezicht deden kinderen en docenten een poging om over vele kleine en grote sloten te springen.
Al was niet elke sprong 'succesvol', plezier had iedereen zeker.
Voor de meeste leerlingen was het eindresultaat  een nat pak met een grote glimlach! 

 facebookfacebook1facebook 2 Copy

Algemene richtlijnen gezondheid van leerlingen

• Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.

• Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koortsneusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als zij/hij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
• Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en eenpositieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
• Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet een leerling zich laten testen en op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
• Leerlingen die behoren to een risicogroep of met een gezinslid die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
• Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, volgens het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
• Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Als een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 18 augustus 2020 naar aanleiding van de corona-uitbraak in Dokkum !

Betreft start van het schooljaar 2020-2021

Dokkum, 18 augustus 2020

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

De start van nieuwe schooljaar valt samen met een uitbraak van het coronavirus in onze regio. Dat heeft invloed op ons dagelijks leven en dat zal voorlopig ook zo blijven. Het is de opdracht voor alle bewoners van ons land en in het bijzonder die van ons woongebied, om het virus geen nieuwe kansen te bieden. Voor de zomervakantie heeft het kabinet besloten dat scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 17 augustus 2020 weer volledig open kunnen. We zijn blij dat het mogelijk is om het onderwijs op de scholen weer te kunnen starten voor alle leerlingen. In de periode van afstandsonderwijs hebben we gemerkt dat juist het contact zo belangrijk is en door velen enorm werd gemist. Dit neemt echter niet weg dat er veel vragen en zorgen leven onder ouders, leerlingen en onze medewerkers. Omdat we ieders gezondheid en veiligheid uiterst serieus nemen, sturen we u deze brief. We kunnen de gezondheid en veiligheid, voor zover in ons vermogen ligt, alleen garanderen als iedereen zich houdt aan geldende richtlijnen van het RIVM. PRO Dokkum hanteert daarom de richtlijnen uit het ‘Protocol opstart voortgezet onderwijs’. Dat is landelijk afgesproken en biedt de beste garanties voor ons aller veiligheid. Ook de veiligheidsregio Fryslân juicht het toe dat we deze werkwijze kiezen. Er is contact met burgemeester J. Kramer, de wethouder van onderwijs, de heer J.D. de Vries en met de GGD.

Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen.
Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel die terugkomen na vakantie in een oranje of rood land, krijgen het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een overzicht van de oranje en rode landen en gebieden staat op www.nederlandwereldwijd.nl

- Leerlingen en ouders/verzorgers voor wie het advies geldt, mogen niet naar school komen en dienen dit te melden bij de onderwijslocatie
- Quarantaine na een vakantie in een rood of oranje land is een geldige verzuimreden. De invulling van het onderwijs van leerlingen in quarantaine wordt in overleg afgestemd.

De richtlijnen van het RIVM
Het is van groot belang dat iedereen zich blijft houden aan de richtlijnen van het RIVM, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De richtlijnen zijn:

• Voor het voortgezet onderwijs geldt sinds 1 juli jl. ook dat alle leerlingen onderling geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Leerlingen en leraren in het voortgezet onderwijs en volwassenen onderling doen dat wel.
• Was meerdere keren per dag je handen
• Schud geen handen.
• Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Zit niet aan je gezicht.
• Het RIVM stelt mondkapjes niet verplicht in het voortgezet onderwijs. Het staat leerlingen vrij om vrijwillig een mondkapje te gebruiken als zij zich daar veilig en goed bij voelen.

Ook bij het gebruik van een mondkapje geldt de afstandsregel van anderhalve meter.

Gezondheid van leerlingen
• Een leerling met (luchtweg)klachten (neusverkoudheid, hoesten of moeilijk ademen/ benauwdheid) blijft thuis.

• Een leerling met koorts (boven 38°C) blijft thuis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koortsneusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
• Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas weer naar school als zij/hij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Als iemand in het huishouden van een leerling koorts (boven 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
• Als iemand in het huishouden van een leerling getest is voor COVID-19 en eenpositieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
• Als een leerling in nauw contact geweest is met iemand die getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet een leerling zich laten testen en op advies van de GGD, 14 dagen thuisblijven.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep of met een gezinslid die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
• Leerlingen met corona gerelateerde klachten worden getest door de GGD met toestemming van de ouders/verzorgers, volgens het landelijk testbeleid en de opgestelde uitgangspunten.
• Een leerling die niet tot een risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met de mentor/coach. Als een leerling thuisblijft, meldt de school dit (verplicht) bij de leerplichtambtenaar.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.

Veiligheid, hygiëne en vervoer
Het protocol voor de ‘Opstart voortgezet onderwijs’ van de VO-raad (organisatie voor het voortgezet onderwijs in Nederland) geldt de volgende veiligheids- en hygiënemaatregelen en richtlijnen

Veiligheidsmaatregelen:
• De ruimtes op PRO Dokkum zijn zo ingericht, dat iedereen voldoende afstand kan houden. In een aantal praktijklokalen is dat echter niet het geval. Volgens de RIVM-richtlijnen mag er echter, als de 1,5 meter afstand niet geborgd kan worden, een uitzondering worden gemaakt
• Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden; ten opzichte van het personeel hebben zij die verplichting wel.
• Leerlingen volgen de instructies op die op school worden verstrekt door medewerkers of kenbaar worden gemaakt via posters, afzetlinten of vloerstickers.
• Ouders/verzorgers komen alleen in het schoolgebouw of op het schoolplein als zij een afspraak hebben met een medewerker van onze school.

Hygiënemaatregelen:
• Op school zijn voldoende papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays aanwezig.
• De school wordt dagelijks intensief schoongemaakt; ook tijdens de schooldag is er extra aandacht voor de schoonmaak.

Ventilatie:
Op basis van de huidige inzichten veronderstelt het RIVM, dat de transmissie van het virus mogelijk ook plaatsvindt door druppeltransmissie. Daarom besteden we op dit moment extra aandacht aan de ventilatie in gebouwen op basis van geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Deze eisen zijn o.a.:
a. Goed werkende en gecontroleerde ventilatiesystemen, het regelmatig vervangen van de filters van de ventilatiesystemen, zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van verse buitenlucht en het ventileren van de lokalen door deuren en/of ramen te openen.
b. Geen gebruikmaken van ventilatoren of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven. De ventilatie op PRO Dokkum geschiedt volgens de normen van het bouwbesluit; verse lucht van buiten wordt naar binnen gezogen en de filters worden volgens schema vervangen. Daarnaast kan er in ieder lokaal voldoende extra geventileerd worden middels het openen van de ramen.

Vervoer:
• Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger.
• Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

Tot slot
Wij zijn blij dat we het fysieke onderwijs weer kunnen starten. Tegelijkertijd vinden we het een grote uitdaging om binnen de kaders van de overheid het onderwijs zo optimaal mogelijk te organiseren.

We wensen iedereen een voorspoedige start van het nieuwe schooljaar. Houd moed en oog voor elkaar! Houd onze website en de mail in de gaten voor nadere berichtgeving door onze school. Heeft u vragen neem dan contact op met mentor/coach of iemand anders van de onderwijslocatie.

Met vriendelijke groet,

Broer van Kammen

directeur

 


 

Maandag 17 augustus 2020  Eerste dag nieuwe schooljaar 2020-2021

Fase 1: van 9.00 uur tot 12.00 uur. Introductiedag in en rond school.
Fase 2: van 8.25 uur tot 14.10/15.00 uur . Les volgens nieuwe rooster.
Fase 3: (variabele lestijden)    Les volgens nieuwe  individuele rooster. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 11 augustus 2020
 
naar aanleiding van de corona-uitbraak in Dokkum !

Naar aanleiding van de recente corona-uitbraak in Dokkum heeft school contact gezocht met GGD Fryslân.
Dit leidde tot de conclusie dat behalve de maatregelen die al van kracht zijn op school, er geen aanvullende
acties nodig zijn ter bescherming van leerlingen en personeel van onze school.
Het blijft van belang de elementaire coronamaatregelen op te volgen: houd afstand, was je handen vaak,
nies en hoest in je elleboog en laat je testen bij klachten.
Het PRO Dokkum en ook het Dockinga College volgen het protocol van de landelijke VO-raad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------