ProDokkum Logo

De vakken op school

Het onderwijs dat op PRO Dokkum wordt gegeven bestaat voor ruim de helft uit praktijkvakken, het overige deel wordt besteed aan theorie.
Voor de drie fasen waarin de school is verdeeld verschilt het vakkenaanbod, zo is de eerste fase vooral gericht op basisvorming en is de derde fase vooral gericht op zelfstandigheid.

 

 

de praktijklessen

 

de theorie

 

De praktijkvakken die op onze school
worden gegeven zijn:

 • algemene technieken
 • creatieve technieken
 • bouwtechnieken
 • lichamelijke oefening
 • metaaltechnieken en lassen
 • afwerkingstechnieken, vaktekenen
 • huishoudelijke werkzaamheden
 • werkplekken
 • koken en bakken
 • verzorging
 • winkel en detail
 • ICT
 • groen
 • diverse stages, arbeidssimulaties
 

Het theorie gedeelte bestaat o.a. uit:

 • godsdienstige vorming
 • cultuur- en maatschappijleer
 • nederlands
 • fries (projectmatig)
 • rekenen / wiskunde
 • verkeer
 • wereldoriëntatie
 • engels
 • zelfzorg
 • VCA.

Vaak maken huiswerkopdrachten, spreekbeurten, (powerpoint)presentaties e.d. deel uit van het programma