ProDokkum Logo
 
De opbouw van de school

PRO Dokkum is opgebouwd in drie fasen.

eerste fase:

Deze fase is de fase van de basisvorming. Basisvorming in een aangepaste versie, geen kerndoelen maar streefdoelen.
Er wordt onderzocht welke vaardigheden de leerling zich eigen heeft gemaakt op de basisschool. Waar mogelijk worden manco's aangevuld. Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van basale praktische vaardigheden.

In de eerste fase wordt gewerkt in vier groepen.
Elke groep telt 12 tot 15 leerlingen. Er zijn twee eerstejaars groepen en twee tweedejaars groepen.
De eerste fase groepen krijgen voornamelijk les in de lokalen op de eerste verdieping.
De vakken die in deze fase worden gegeven zijn:

  • Algemene Technieken: waarin alle praktische (hand-) vaardigheden worden geleerd
  • Techniek+: een mengvorm van theorie en praktijk, "de toepassingen"
  • Theorie: een verzameling theoretische (basis)vaardigheden
    Vakken die worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, Engels, zelfzorg, cultuur en maatschappij, verkeer, wereldoriëntatie, Frysk (projectmatig)
  • Koken: elementaire vaardigheden op het van koken en bakken
  • ICT: diverse computervaardigheden en leren omgaan met de PC, internet en social media.
  • Gymnastiek: lichamelijke opvoeding, sport en spel.

Leerlingen krijgen één keer per week huiswerk mee, meestal op de donderdag, dat zij de maandag erop volgend moeten inleveren.

groepat