ProDokkum Logo
De opbouw van de school

PRO Dokkum is opgebouwd in drie fasen.

derde fase:

In de derde fase gaan de leerlingen beginnen aan een externe stage als voorbereiding op het werk dat na de schoolloopbaan begint.
Dit is de fase van de arbeidstoeleiding.
Tijdens de terugkomdagen op school volgen de leerlingen een individueel programma toegespitst op de behoeften van de toekomstige arbeidsplaats en de eigen zelfstandigheid.

Als de leerling in de derde fase is beland wordt er gewerkt volgens een individueel rooster. De ruim 60 leerlingen die momenteel deel uitmaken van de derde fase zijn 16 tot 18 jaar.
Naast de lessen die zij op school volgen lopen zij stage in een bedrijf. Die stage wordt in overleg met leerling en ouders geregeld door het stagebureau van de school. De stagedocenten hebben zeer regelmatig gesprekken met de leerlingen over hun stage.

Met die stage wordt getracht werk te vinden voor na de schoolperiode. Het individuele rooster voor de terugkomdagen op school wordt in overleg met de mentor vastgesteld. In het rooster worden zoveel mogelijk vakken ingevuld die van belang kunnen zijn voor de stage en de toekomstige werkplek. Bovendien wordt gekeken aan welke theoretische en praktische vaardigheden de leerling nog behoefte heeft om in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Theorie: theoretische vaardigheden gericht op sociale redzaamheid, aangeboden in thematische eenheden.
Koken: vaardigheden op het gebied van koken en bakken.
Verzorging: vaardigheden en technieken op het gebied van zorg en zelfzorg.
Bouwtechniek:technieken en toepassingen betreffende hout en bouwkunde.
Metaaltechniek: technieken en toepassingen op het gebied van metaalbewerking en motorvoertuigentechniek.
Groen; van tuin/kaswerkzaamheden tot bloemschikken.
Winkel en detail: technieken en vaardigheden gerelateerd aan winkel en detailhandel.
Afwerkingstechniek: schilderen en afwerkingtechnieken.
Werkplekken:toegepaste praktische vaardigheden.
Gymnastiek: lichamelijke opvoeding, sport, spel en vrijetijdsbesteding.
ICT: diverse computervaardigheden en leren omgaan met de PC, internet en social media.