ProDokkum Logo

OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN

In Fase 2 en 3 zijn er diverse mogelijkheden om diploma's en certificaten te behalen.

Cursussen en trainingen die bij ons op school worden aangeboden zijn:

1 Cursus VCA

2 Bromfietscursus

3 Cursus Mag lassen

4 Opleiding heftruckcertificaat

5 Schoonmaakcursus

6 Melkersdiploma

Deze specifieke scholing wordt veelal onder schooltijd en zoveel mogelijk op eigen locatie aangeboden. 

Soms zullen leerlingen na schooltijd moeten oefenen en/of examens moeten afleggen.
Vooraf is er overleg met ouders, betrokken theorie/praktijkdocenten en mentoren over de mogelijkheden van de leerling.
Ook het stagebureau geeft vaak aan welke leerlingen welke cursussen zouden moeten volgen.
Dit advies is mede gebaseerd op de sector waarin een stageleerling aan het werk is of zal gaan.

Hieronder staan een aantal korte beschrijvingen het scholingsaanbod van onze school:.


1 CURSUS VCA
(=veiligheid checklist aannemers)

vcaElk schooljaar hebben de leerlingen van onze school de mogelijkheid om de cursus VCA-B te volgen.
VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en heeft tot doel het verhogen van de veiligheid op de werkplek.
Vele bedrijven zijn inmiddels VCA-gecertificeerd en de medewerkers van zo’n bedrijf moeten dan ook een vca-diploma hebben. De cursus bevat diverse onderdelen t.w. Wet- en regelgeving; Risico’s en aanpak; Ongevallen en rampen; Gevaarlijke stoffen; Brand en explosies; Gereedschappen en machines; Elektriciteit; Hijsen en heffen; Werken en hoogte; Werken op gevaarlijke locaties; Ergonomie;  Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Gedurende de cursus zijn er regelmatig tussentoetsen om de vordering goed te kunnen volgen. Thuis zal de leerling dan ook regelmatig het boek in moeten om te leren en de vragen te beantwoorden die aan het eind van elk hoofdstuk worden gesteld. Aan het eind van elk schooljaar wordt bekeken welke leerling op kan voor het examen. Het examen wordt door een officieel examenbureau afgenomen. Het examen  is een voorleesexamen en bevat 40 vragen waarvan men minimaal 28 goed moet beantwoorden.
Slaagt de leerling voor dit examen dan ontvangt hij een diploma en vca-pas welke 10 jaar geldig zijn. Aan het examen zijn kosten verbonden.


2 BROMFIETSCURSUS

dsc04683_450x600Alle leerlingen van 15,5 tot 16 jaar worden gevraagd of ze een opleiding voor het bromfietsrijbewijs willen volgen. Door middel van een infobrief voor leerlingen en ouders kan ieder zich opgeven.
Van tevoren wordt verteld wat de kosten zijn. Er hoeft alleen te worden betaald voor het mondeling theorie examen en het praktijkexamen. Deze vinden plaats bij het CBR in Leeuwarden.
De lessen worden gegeven onder schooltijd. Via de Stichting Bevordering Verkeerseducatie wordt dit gedaan door dhr. P. Dillema van Rijschool Argus.

In de cursus leren de leerlingen 4 werkzaamheden die onderdeel uitmaken van het dagelijks onderhoud van kantoren.

 

3 CURSUS MAG LASSEN

lassenElk schooljaar hebben de leerlingen van de derde fase de mogelijkheid om een lasdiploma MAG lassen te halen.
Mag lassen is een lasmethode die in het bedrijfsleven veel voorkomt.  De leerlingen worden zo ook goed voorbereid op eventueel werk waarbij ze dat lassen kunnen gebruiken.
De leerlingen die de cursus volgen worden gekozen op basis van hun beroepsvoorkeur en vaardigheid richting werk in de metaal. Vaak lopen ze ook al stage in een richting of bij een bedrijf waar dat lassen aan de orde van de dag kan zijn.
De cursus loopt gedurende het gehele schooljaar.
Naast een uurtje theorie per week is er ruim aandacht voor de praktische vaardigheid. Per week hebben de leerlingen drie lesuren cursus. De theorie is zoveel mogelijk afgestemd op de praktijk. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn : veiligheid, soorten lasprocessen, elektriciteit,  kennis van staal, vormen van lasnaden, instellen van apparatuur e.d. Praktisch worden de leerlingen voorbereid op het maken van een examenwerkstuk aan het eind van de cursus. In de eerste periode van de cursus bestaat de praktijk uit het elektrisch leren lassen met een beklede elektrode. 
Daarmee wordt de basis gelegd van de praktische lasvaardigheid. Gedurende de cursus zijn er een drietal toets momenten. Deze toetsen, voor zowel theorie als praktijk, tellen ook mee in de beoordeling bij het examen. De cursus wordt afgesloten met een examen.
Bij een goed resultaat ontvangt de leerling een diploma MAG lassen niveau 1 (beginnend lasser) van het Nederlands Institiuut voor Lastechniek. Dat is een in de metaalbranche erkend vakdiploma. Leerlingen met een heel goede praktische vaardigheid kunnen soms de kans krijgen om nog een vervolgcursus te doen. Dan volgen ze nog een jaar de cursus voor het niveau 2 (gevorderde lasser).

Aan de cursus zijn kosten verbonden.  De gevraagde ouderbijdrage voor deze cursus is € 100,-


4 OPLEIDING HEFTRUCKCERTIFICAAT 

heftruck1In vrijwel elk bedrijf  wordt een heftruck gebruikt. De leerlingen krijgen vaak in stage al te maken met heftrucks.  Omdat een heftruckcertificaat vereist is  mogen de leerlingen de heftruck niet besturen.
Vandaar dat we een aantal jaren terug zijn begonnen met het geven van een heftruckopleiding op school.
De opleiding voor het heftruckcertificaat bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk.
De theorie bestaat uit 10 wekelijkse lessen die worden afgesloten met een toets.
In de praktijk wordt elke week door een groepje leerlingen geoefend met de heftruck die we op school hebben.
Rond de school is voldoende ruimte om goed te kunnen oefenen met de heftruck.
Na 10 weken gaan de leerlingen examen doen bij Agrilog in Leeuwarden.
Agrilog is een opleidingsinstituut voor heftruckopleidingen. 
Het examen wordt afgenomen door Dirk Nanne van Agrilog en duurt  ongeveer een halve dag.
De leerlingen mogen pas examen doen nadat ze een voldoende op de theorietoets hebben gehaald.
Het behalen van het heftruckcertificaat is van groot belang voor leerlingen van onze school om daarmee beter toegerust te zijn in het bedrijfsleven.

Aan de opleiding zijn examenkosten verbonden. De ouderbijdrage voor deze cursus bedraagt € 70,-


5 SCHOONMAAKCURSUS (schoonmaken in de groothuishouding)

schoonmaakIn de cursus leren de leerlingen 4 werkzaamheden die onderdeel uitmaken van het dagelijks onderhoud van kantoren.
Het gaat om de volgende werkzaamheden:

- Stofwissen.
- Enkelvoudig moppen.
- Interieuronderhoud. De leerling leert kantoor-/vergaderruimtes reinigen
  (dagelijks onderhoud).
- Sanitair onderhoud.
De leerling leert een sanitaire ruimte te reinigen.

Naast theorie worden deze werkzaamheden wekelijks onder schooltijd geoefend.
De cursus wordt afgesloten met een examen die bij voldoende resultaat een IBI-verklaring oplevert. (IBI = instructie bij introductie)

De IBI verklaring is een door de schoonmaakbranche uitgegeven verklaring waarmee wordt bevestigd dat de leerling voldoende geïnstrueerd is om ingezet te worden bij het dagelijks onderhoud van kantoren.
Een IBI-verklaring is geen garantie voor werk, maar wel een goed begin om aan de slag te kunnen. Verder is het een goede basis voor een eventuele verdere opleiding in de schoonmaakbranche.

Aan de cursus zijn kosten verbonden. De gevraagde ouderbijdrage voor deze cursus is € 50,-


6 MELKERSDIPLOMA

Meer informatie over deze cursus volgt spoedig.

 

CERTICERINGS mogelijkheden Fase 2

Naast deze cursussen en trainingen zijn we dit jaar gestart met een lesblok certificering waarin 4e jaars leerlingen in kleine groepjes gericht werken richting het behalen van branchegerichte certificaten.
De leerlingen hebben dat lesblok dan een keuze gemaakt uit de 6 onderstaande richtingen:

A-BAS/KAS
B-SVA1(+2) assistent schilder
C-Houtbewerking
D-Winkel en Detail
E-Werken in de schoonmaak
F-Metaalbewerking

 A BAS/KAS (bedieningsassistent & kookassistent)

Bedieningsassistent (B A S) 

Er is veel behoefte aan goed opgeleide, vakbekwame medewerkers in de HORECA. Werken in de bediening is meer dan serveren van eten en drinken. Beleving, service en gastvrijheid is wat gasten verwachten. Met deze opleiding kun je met veel zelfvertrouwen een nieuwe uitdaging aangaan. Met de opleiding  (BAS) krijg je voldoende kennis en vaardigheden om in de toekomst in de HORECA aan de slag te gaan.Je leert onder andere serveertechnieken, HACCP en het professioneel omgaan met gasten.

Keukenassistent (K A S)
Er is veel behoefte aan goed opgeleide, vakbekwame medewerkers in de HORECA. De gast verwacht steeds betere producten en dienstverlening in de HORECA. Als kok lever je hier een grote bijdrage aan. Daarom is het belangrijk om met deze opleiding voldoende kennis en vaardigheden op het kookgebied op te doen. Met deze KAS opleiding kun je met veel zelfvertrouwen elke dag deze nieuwe uitdagingen aangaan. Je leert onder andere HACCP, mise-en-place, snijtechnieken en beroepstermen

B SVA1 en SVA2 Schilderen

SVA 1 geeft een richtlijn voor het leren van arbeidsmatig handelen door de leerling. Dit opleidingstraject 
vindt plaats op school of op een externe leerwerkplek van de school. De begeleiding wordt verzorgd door
de medewerkers van de school zelf. Dit is het criterium voor SVA 1.Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling en van de school kan het opleidingstraject afgesloten worden met een certificaat SVA 1.
Bij SVA 1 vindt examinering plaats op de eigen school of op de 
betreffende externe leerwerkplek van de school. Soms is er sprake van een beschutte werkomgeving. Bij certificering voor SVA 1 gaat het om algemene beroepsvaardigheden én om specifieke vakkennis en vaardigheden. De werkzaamheden die binnen het opleidingstraject SVA 1 aangeboden worden, kennen een directe relatie met de werkzaamheden in de beroepspraktijk. Het examen wordt afgenomen door een observant
van het SVA Examenbureau in aanwezigheid van de docent.

SVA 2 bouwt voort op het opleidingstraject van SVA 1 en geeft een richtlijn voor arbeidstoeleiding naar echt werk. Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling en van de school kan dit afgesloten worden
met een certificaat SVA 2.Bij SVA 2 geldt dat een leerling met succes een externe stage van minimaal 30 dagen doorloopt.
Daarnaast dient de leerling begeleid te zijn door een medewerker van het betreffende stagebedrijf.Het stagebedrijf dient de stage positief te beoordelen. In principe zijn de stagetrajecten individueel.
De examinering vindt plaats op de externe stageplek, dus in de beroepspraktijk, door een observant van het SVA Examenbureau in aanwezigheid van de docent en eventueel de praktijkopleider.
Bij SVA 2 is er altijd sprake van een werkgever-werknemersituatie. Bij een certificaat SVA 2 heeft de leerling namelijk aangetoond dat hij de vaardigheden in de beroepspraktijk kan uitoefenen.

C Houtbewerking

De certificering die voor het vak houtbewerking kan worden behaald, bestaat uit 3 delen. Elk deel heeft dezelfde indeling. Theorie; over uitleg van b.v. handgereedschappen, machines en materialen. Technisch tekenen; over de basisvaardigheden van het tekenen en tekening lezen en Praktijk; waar een aantal werkstukken worden gemaakt. In de werkstukken licht de nadruk op het leren lezen van tekeningen en basisvaardigheden aanleren die nodig zijn om hout te kunnen bewerken.
Alle hoofdstukken worden afgesloten met een toets. Elk deel wordt afgesloten met een eindtoets van theorie en een eindtoets van praktijk. Na het afronden van alle drie delen wordt er een echt eindexamen afgenomen zowel in de theorie en de praktijk.
Na het voldoende afronden van beide onderdelen wordt een landelijk erkend branche-certificaat uitgedeeld aan de deelnemer. Dit certificaat wordt uitgedeeld door de Stichting ‘Houtdatwerkt’ en sluit aan op de reguliere mbo-opleiding Entreeopleiding. 

D Winkel en Detail (SVA1 en 2)

Bij de opleiding Winkel & Detail werkt de leerling aan de ontwikkeling van zowel de algemene beroepsvaardigheden als de specifieke vakkennis en vaardigheden. De leerling wordt voorbereid op het assisteren bij uitvoerende werkzaamheden in de winkelbranche. Er wordt gewerkt met de methode KIEM, een praktische leermethode voor een aankomend winkelmedewerker, waarin de theorie wordt afgewisseld met praktijkopdrachten.

Wat doe jij in de winkel? (SVA 1)Bij het opleidingstraject voor SVA 1 ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding. De uitgave van Kiem “Wat doe jij in de winkel?” vormt een basis voor het aanleren van vakkennis en vaardigheden, die passen bij het werk in een winkel.

Aan ’t werk in de winkel (SVA 2)Bij certificering voor SVA 2 ligt het accent op arbeidstoeleiding. Aan 't werk in de winkel is de uitgave van Kiem, waarbij de leerling extern stageloopt. Belangrijk is de directe koppeling tussen theorie en praktijk. Op school houden de leerlingen zich bezig met de theorie en werken ze aan hun E-portfolio, een digitaal programma waarin stagebeoordelingen, werkervaring, toetsuitslagen en andere bewijzen van prestaties worden opgenomen. Bij voldoende bewijs wordt het E-Portfolio beoordeeld door KCH (Kenniscentrum Handel) en na goedkeuring kan het praktijkexamen worden aangevraagd bij KCH. Als de leerling slaagt, ontvangt hij/zij het branchegerichte certificaat “Aankomend Winkelmedewerker”, dat wordt ondersteund en erkend door de detailhandel.

E Werken in de schoonmaak traditioneel

Er is veel behoefte aan goed opgeleide mensen in de schoonmaak branche. Schoonmaken in de groothuishouding is immers een onderdeel van vele verschillende werkvelden. Bij de opleiding Werken in de schoonmaak traditioneel ligt de nadruk op het leren werken middels een vaste werkvolgorde , een goede ergonomie (houding), veiligheid en dit alles binnen een zo kort mogelijke tijd. Daarnaast wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de theoretische kennis van schoonmaak producten, hygiëne en het omgaan met klanten.
 
De certificering bestaat uit vier onderdelen die deel uitmaken van de dagelijkse schoonmaak van kantoren/bedrijven: 
* Sanitair. De kandidaat leert een sanitaire ruimte te reinigen en moppen. 
* Interieur. De kandidaat leert kantoren/bedrijven te reinigen en stofzuigen. 
* Stofwissen. 
* Enkelvoudig moppen. 
In al deze vier onderdelen wordt examen gedaan in zowel de praktijkonderdelen als de theorie. Dit examen wordt op school afgenomen door een externe examinator. Bij voldoende resultaat behaald de kandidaat dan het SVA1 certificaat Werken in de schoon

F Metaalbewerking (SVA1)

De metaalbranche is een groot vakgebied. Veel constructies worden van metaal gemaakt en daarna ook onderhouden.
Denk maar aan bruggen, auto’s, fietsen, wasmachines, e.d. 
Je houdt in je eigen theorie-map een portfolio bij, waarin jij je praktische vaardigheden telkens toetst en bewijst.
Na elke toets wordt de portfolio ondertekent door de docent.
In deze cursus leer je alle basisvaardigheden van metaalbewerking. Als je de 11 modules uit de theorie-map met voldoende resultaat doorloopt, dan ga je, aan het eind van het jaar, het praktijkexamen ‘Basisvaardigheden Metaalbewerking’ maken.
Daar komt dan ook een examinator uit de metaalbranche bij kijken en beoordelen.
Als je in bezit komt van dit certificaat dan kun je binnen een metaalbedrijf b.v de monteur, lasser of schadehersteller assisteren bij veel voorkomende werkzaamheden.
Na een aantal jaren werkervaring kun je diverse werkzaamheden ook zelfstandig uitvoeren.