ProDokkum Logo

Bestuur

Voor het PRO Dokkum is er per 01-01-2012 een nieuwe vereniging opgericht met de naam “Vereniging voor Christelijk Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland”.
Deze nieuwe vereniging is per 01-01-2012 een personele unie aangegaan met het Dockinga College en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog.

De drie scholen worden bestuurd door dezelfde (professionele) bestuurders, maar zijn verder geheel zelfstandig. Wij denken hiermee voor onze leerlingen en het personeel een heel goede manier gevonden te hebben om het Praktijkonderwijs gestalte te blijven geven.
Met ingang van 23-04-2012
is onze nieuwe vereniging omgezet in een stichting met (dezelfde) naam “Stichting voor Chr. Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland”.

 

 

Het Postadres van de besturen van Dockinga College, PRO Dokkum en Inspecteur Boelensschool  is vanaf 1 januari 2012: Postbus 66, 9100 AB, Dokkum.

 

Het bestuur van de Stichting voor Chr. Praktijkonderwijs in Noord-Oost Friesland wordt gevormd door:

 

Dhr. G. van Lonkhuyzen, dagelijks bestuurder

Dhr. A.D. Aalberts , voorzitter

Mevr. Y. de Groot-Krikke, secretaris

Mevr. M. Ensel-Boonstra

Dhr. F.J. Talsma 

 

Mevr. K.van Westrhenen