ProDokkum Logo
 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden.
De ouders worden vertegenwoordigd door mw.Schotanus, mevr. Koster en mevr. van Maanen.
De drie personeelsleden van de school in de medezeggenschapsraad zijn J. Hooghiemstra, T Kingma en L. Besterveld.

De MR houdt zich bezig met schoolse zaken en denkt actief mee over wat er binnen de school kan worden verbeterd en veranderd.
Ook worden onderwerpen behandeld die door het bestuur van de school worden aangedragen.

Wanneer er zaken zijn waarvan u denkt dat de MR iets voor u kan betekenen, dan kunt u dat schriftelijk doorgeven aan de MR van de J.J.Boumanschool, Postbus 147, 9100 AC Dokkum.

 

Foto's

Van leerlingen worden soms foto's gemaakt die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van documenten; zoals deze schoolgids bijvoorbeeld. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik ervan dan dient u dit kenbaar te maken bij de school

 

 

Het MR-reglement is ter inzage in de bijlage.(onder aan de pagina)

 

Leerlingenraad

Er is sinds een paar jaar op het PRO Dokkum een leerlingenraad geïnstalleerd. Deze raad bestaat uit een zestal op democratische wijze gekozen leerlingen uit alle drie de fasen op onze school.

Zij zullen de belangen van de leerlingen behartigen o.a. door met goede ideeën die onder de leerlingen leven naar de schoolleiding te stappen.
En ook klachten die onder leerlingen leven kenbaar maken.

De leerlingenraad bestaat uit:  Jetze Terpstra , Ilona Kamma, Hawa Jeylani, Mirjam Sijtsma, meneer de Vries ,Thijs Sijtsma en Samantha vd Berg.

De leerlingenraad wordt begeleid door dhr. F Riemersma en dhr.H. de Vries.

 leerlingenraad

Bijlagen:
Bewaar het bestand MR Reglement J.J. Boumanschool januari 2017 (1).pdfMR reglement