ProDokkum Logo

Privacy

Op het PRO Dokkum gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement (zie het Informatie beveiligingsplan en privacy reglement verwerking van leerlinggegevens) van onze school.
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.
Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem.
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen.
Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt.
Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.
De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is desgewenst op te vragen bij het Bestuursbureau.    

Als u wilt weten hoe de leveranciers van digitale leermiddelen omgaan met leerling gegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacy bijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt.
U kunt daarvoor terecht bij de VO-Raad inzake het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en privacy’.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien.
Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de docent van uw kind, of met de schooldirecteur.
Op onze school hebben we een privacyreglement. Zie hiervoor het privacyreglement verwerking van leerlinggegevens onder het kopje "info".
Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld. 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming.
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de mentor van uw kind of bij de directeur.
Documenten: - Informatie beveiligingsplan (document volgt, op dit moment opvraagbaar via het Bestuursbureau) - Privacy reglement verwerking van leerling gegevens (document volgt, op dit moment opvraagbaar via het Bestuursbureau)

Functionaris Gegevensbeschermer (FG)
Scholen zijn met de invoering van de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018 verplicht een Functionaris Gegevensbeschermer (FG) aan te wijzen.
De aanwijzing van de FG moet worden gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en moet intern worden gecommuniceerd;
De FG heeft een controlerende en adviserende rol. De FG ontwikkelt niet zelf beleid, reglementen en protocollen. De besturen blijven evenwel verantwoordelijk en aansprakelijk voor IBP.
In Fricolore verband is gekozen om de Lumen Group als FG aan te wijzen. Lumen Group wordt van ieder Bevoegd Gezag dat lid is van de coöperatie Fricolore, dan wel van ieder Bevoegd Gezag dat met toestemming van het bestuur van Fricolore is toegelaten tot deze raamovereenkomst, de Functionaris Gegevensbescherming in de zin van artikel 37 AVG.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019. 
 
Het is een vereiste vanuit de AVG dat de contactgegevens van de FG breed beschikbaar zijn. Dit voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten van betrokkenen die rechtstreeks in contact willen treden met de FG.
De FG voor het Dockinga College (en PRO Dokkum en de Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog) is de heer Stijn Sarneel, bereikbaar via het contactformulier https://www.lumengroup.nl/contact-fg/
 
Interne contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen inzake privacy gerelateerde onderwerpen?
Neem dan contact op via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op telefonisch 0519 229600. Zie hiervoor ook de privacy verklaring, de regeling waar naar wordt verwezen is te vinden onder Protocollen& Regelementen.