ProDokkum Logo

Overtuiging

Onze school is een Christelijke school.
Grondslag is: "De Bijbel als het Woord van God, dat de mensen oproept tot dienst aan God en tot dienst aan de medemens, in het besef dat God in Christus de wereld met zich heeft verzoend".
We trachten leerlingen door onderwijs te helpen opvoeden tot mensen die, in vertrouwen op God, zelf vorm aan het leven kunnen geven, waarbij respect en aandacht voor de medemens voorop staat.DSC00283

 

Missie

Wij begeleiden en geven onderwijs aan leerlingen die problemen hebben op het gebied van het leren. Het doel van deze inspanning is jongeren voor te bereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij: Redzaamheid.

Belangrijk is het goed functioneren als medeburger: Burgerschap

En de leerling in staat te stellen om via een scholings- en stagetraject arbeid te verwerven, te verrichten en te behouden in een bedrijf of instelling: Werk.

Visie

Ons op de samenleving gerichte onderwijsprogramma bevordert de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van de leerling.

Door ruimte te geven aan ideeën en de belevingswereld van de leerling en samen met de leerling te streven naar optimale ontwikkeling van aanwezige talenten.
Wij willen een school zijn waar de jongere zich veilig en vertrouwd voelt. Waar het beste uit de leerling wordt gehaald, waar hij graag naar toe gaat.
Om dit te bereiken proberen wij een goed schoolklimaat te creëren waar een prettige sfeer heerst en waar docenten en leerlingen respectvol met elkaar omgaan.
Onze school kent redelijke en duidelijke schoolregels en er is een uitdagend lesprogramma.