ProDokkum Logo
 

Vakantierooster
2020 - 2021

       
 

Pinksteren

Zomervakantie 2021

 

Vakantierooster
2021 - 2022


Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag/ Paasmaandag

Meivakantie

Hemelvaart

Pinksteren

Zomervakantie 2022

22 mei

6 juli

 

 

 


16 oktober

25 december

19 februari

15 april


23 april

26 mei

6 juni

16 juli

t/m

t/m

 

 

 


t/m

t/m

t/m

t/m


t/m

t/m

 

t/m

24 mei

22 aug 2021

 

 

 


24 oktober

9 januari 2022

27 februari

18 april


8 mei
 
27 mei

 

28 augustus 2022

vakantie

Extra vakantie

Als ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan,
moeten zij zich schriftelijk, tenminste 8 weken vooraf, wenden tot de directie.
Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit
blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan
worden gegeven.
Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de
wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden.
De directie overlegt de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de woongemeente
en deze kan een contrôle uitvoeren.

Kijk in de bijlage voor een aanvraagformulier (Vakantie en extraverlof voor maximaal 10 schooldagen)

Kijk ook in de bijlage voor meer informatie over leerplicht en verlof.