ProDokkum Logo
 

Vakantierooster
2019 - 2020

         
 

 

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag / paasmaandag

Meivakantie

Hemelvaartvakantie 

Pinksteren

Zomervakantie

 

 

19 oktober

21 december

14 februari

10 april


25 april

21 mei

1 juni

4 juli

 

t/m

t/m

t/m

t/m


t/m

t/m 

 

 t/m

 

27 oktober

5 januari 2020

24 februari

13 april


 5 mei

22 mei 

 

16 augustus 2020

vakantie

Extra vakantie

Als ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan,
moeten zij zich schriftelijk, tenminste 8 weken vooraf, wenden tot de directie.
Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit
blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan
worden gegeven.
Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de
wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden.
De directie overlegt de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de woongemeente
en deze kan een contrôle uitvoeren.

Kijk in de bijlage voor een aanvraagformulier (Vakantie en extraverlof voor maximaal 10 schooldagen)

Kijk ook in de bijlage voor meer informatie over leerplicht en verlof.