ProDokkum Logo
 

Vakantierooster
2020 - 2021

         
 

 

Zomervakantie

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Goede vrijdag / paasmaandag

Koningsdag

Meivakantie

Pinksteren 

Zomervakantie 2021

 

 

27 juni

10 oktober

19 december

20 februari

2 april


27 april

1 mei

22 mei

10 juli

 

 tm

t/m

t/m

t/m

t/mt/m

t/m

  t/m

 

 16 aug 2020

18 oktober

3 januari 2021

28 februari

5 april


 

16 mei

24 mei

22 augustus 2021

vakantie

Extra vakantie

Als ouders met hun kinderen buiten de vastgestelde periode op vakantie willen gaan,
moeten zij zich schriftelijk, tenminste 8 weken vooraf, wenden tot de directie.
Als iemand in loondienst werkt, moet er een verklaring van de werkgever bij, waaruit
blijkt dat de gevraagde vakantie beslist niet binnen de normale vakantietijden kan
worden gegeven.
Voor de eerste veertien schooldagen aan het begin van een cursusjaar geldt de
wettelijke bepaling dat er geen vrij gegeven mag worden.
De directie overlegt de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de woongemeente
en deze kan een contrôle uitvoeren.

Kijk in de bijlage voor een aanvraagformulier (Vakantie en extraverlof voor maximaal 10 schooldagen)

Kijk ook in de bijlage voor meer informatie over leerplicht en verlof.