ProDokkum Logo
 

Interne stage

Naast de genoemde vakken is er op school een systeem van interne stages.
Dat is een verzameling van 14 arbeidssimulatieprojecten waarbij leerlingen uit voornamelijk de tweede fase gedurende een periode van drie weken geen, of slechts gedeeltelijk, de reguliere lessen volgen en in plaats daarvan zelfstandig in een arbeidsimulatie werken.

Voorbeelden van deze interne stages zijn o.a. huishouding,receptie, magazijn, boodschappen, catering, interieur, onderhoud enz.

20int5 20int7

Onze school heeft als doel om leerlingen op te leiden naar werk. Om goed te kunnen werken bij een bedrijf heb ze ervaring in werken nodig. Op onze school hebben we werkplekken gecreëerd die erg veel op werkplekken in het vrije bedrijf lijken.
Zo kunnen leerlingen uit Fase 2 werkervaring opdoen voordat ze op externe stage gaan. De werkzaamheden die ze bij deze interne stages doen lijken op werkzaamheden in een echt magazijn of bij een echt schoonmaakbedrijf. Op onze school wordt gestart met kleine stages. Dit houdt in dat leerlingen 3/6 weken lang één of twee dagdelen uit de groep zijn en opdrachten uitvoeren binnen school. De leerlingen werken meestal in tweetallen.
Docenten begeleiden de leerlingen bij het uitvoeren van hun taken.
Voorbeelden hiervan zijn: bereiden en verkoop van drinken, bereiden van soep en deze verkopen, het maken van broodjes en het verkopen ervan maar ook interieur onderhoud van een aantal ruimtes in school.

20int1 20int3

Als de leerlingen in het laatste jaar van Fase 2 zitten mogen ze twee grote stages doen. Ze zijn dan twee periodes van drie weken helemaal uit geroosterd en werken aan hun stage. De grotere stages worden in de meeste gevallen individueel gedaan. Ook hierbij worden ze begeleid door een docent.

20int2  20int4

Bij iedere interne stage zijn algemene leerdoelen. Deze leerdoelen zie je steeds weer terug komen. Er zijn ook specifieke leerdoelen. Deze doelen komen alleen bij die speciale interne stage voor. De stage begeleider legt uit waarom bepaalde leerdoelen belangrijk zijn. Aan het eind van iedere stage krijgt de leerling een beoordeling. Leerlingen reflecteren eerst zelf of de beoogde doelen zijn behaald . Daarna vult de docent de lijst in. Uiteindelijk wordt er samen tot een beoordeling gekomen.

De beoordelingslijst komt samen met het certificaat in het  portfolio.

  

Klik hier voor korte video-impressie van een aantal interne stages op onze school.