ProDokkum Logo

Zorg

Leerlingenzorg op een school begint al bij het schoolgebouw en de sfeer die er op school heerst.

 

Lauwerspas

Voor inwoners van Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland en Achtkarspelen is het mogelijk bepaalde uitgaven voor onderwijs (gedeeltelijk) terug te krijgen, wanneer zij een inkomen beneden een bepaalde norm hebben. Informatie is te krijgen via: Antwoordnummer 345 9100 VB Dokkum Tel. 0519 298779 of via www.lauwerspas.nl

 

 

Gaan de leerlingen een beetje positief met elkaar om, hoe is de relatie tussen docenten onderling en die tussen docenten en de jongeren?
Zijn er voldoende mogelijkheden voor de leerling om met vragen of problemen bij een volwassene aan te kloppen?
Is er voldoende aandacht voor de specifieke problematiek van de enkeling?
Kortom allemaal vragen die te maken hebben met de zorg voor de leerling op school.

Doordat wij een school voor Praktijkonderwijs zijn menen wij dat wij naast de ruime aandacht die wij besteden aan de ontwikkeling van de vaardigheden van de leerling, extra aandacht aan de leerlingenzorg moeten besteden.
Wij hebben een aantal voorzieningen die speciaal daarvoor beschikbaar zijn en ook in de monitoring van de leerling zijn wij explicieter gericht op zorg dan dat je meestal in andere vormen van voortgezet onderwijs ziet.
Eigenlijk vinden wij dat leerlingenzorg al begint bij de directe omgang tussen docenten, mentoren en de leerlingen en dat de basis ervoor gelegd wordt in warme en oprechte belangstelling voor elkaar.

 

Kwaliteitszorg

Vier jaar geleden zijn wij in het kader van "Stimulans", een landelijk project van het Praktijkonderwijs, begonnen met het meten van de kwaliteit van de school dmv. enquêtes van de VO Spiegel.
Leerlingen, ouders, stagebedrijven en docenten werden daarvoor ondervraagd.
Speciale aandacht hebben wij vervolgens besteed aan klassenmanagement, leerstofaanbod, zorg en het volgsysteem. Er zijn mooie ontwikkelingen in gang gezet zoals de invoering van het Individueel Ontwikkeling Plan.

En ieder jaar hebben wij een aantal studiedagen waarop de voortgang van deze ontwikkelingen bewaakt wordt.
Dit schooljaar zullen weer twee enquêtes worden uitgezet, voor leerlingen en voor docenten, zodat wij volgens een zgn. "cyclisch model" kunnen zien wat de effecten van onze inspanningen zijn.

 

 

 

Waar in dit document gesproken wordt over ouders worden ook verzorgers bedoeld, waar gesproken wordt over leerling of docent wordt tevens bedoeld leerlinge of docente

 

 
 
algemeenlln

 

 

 

 

 

"Leergeld"

Zie bijlage voor info omtrend leergeld.