ProDokkum Logo

Trainingen

Er worden op PRO DOkkum diverse trainingen gegeven die als doel hebben leerlingen die op de één of andere wijze behoefte hebben aan extra ondersteuning zo goed mogelijk ter wille te zijn.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die moeite hebben op adequate wijze met anderen om te gaan, of die problemen hebben vanwege het feit dat ze gepest worden.

De laatste jaren hebben we een behoorlijk aanbod van trainingen kunnen creëren, die in de praktijk ook tot op zekere hoogte blijken te voldoen aan de vooraf gestelde verwachtingen.
Deze trainingen worden gegeven door docenten die daarvoor taakuren hebben gekregen, door de psychologisch assistente, door de logopedist of door medewerkers van MEE, een maatschappelijk werk instantie.

Mentoren melden via een aanmeldingsformulier een leerling aan bij het zorgteam dat bepaalt of er voor die leerling een training kan worden ingezet (wanneer daar ruimte voor is).
Ook leden van het zorgteam kunnen tijdens een zorgteamvergadering besluiten dat een leerling voor een training in aanmerking komt.
Het komt ook voor dat ouders de dringende vraag hebben of zoon of dochter aan een training mee kan doen, soms vanuit de wetenschap dat een buurtgenoot of klasgenootje daar ook aan mee doet.
Dit wordt altijd serieus bekeken en wanneer de behoefte reëel is en een training op school zou kunnen bijdragen aan verbetering van een probleemsituatie dan kan een dergelijke vraag gehonoreerd worden.

Download voor specifieke informatie het volledige zorgplan