ProDokkum Logo

Vertrouwenspersoon

jongen-touwTer voorkoming van machtsmisbruik heeft het bestuur een klachtenregeling opgesteld.

Deze regeling ligt op school ter inzage. Onder machtsmisbruik wordt verstaan seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en pesten.

Voor vragen en hulp op dit gebied kunt u contact opnemen met de interne contactpersoon van de school mevr. S Wagenaar

Onze school is aangesloten bij de GGD Friesland.
De externe vertrouwenspersoon is te bereiken op tel.nr. 088 2299222.
Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft dat u met een vertrouwenspersoon wilt praten.

U kunt ook een brief sturen naar GGD Fryslân. Ter attentie van "Vertrouwenspersoon", Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden.

Behalve tot de vertrouwenspersoon van de GGD kunt u zich ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken onder telefoonnummer 0900-111311.