Cursus grondverzet

CURSUS GRONDVERZET STALHUS LEKKUM 
 
Op 10 en 17 april  hebben vijf leerlingen een cursus grondverzet gevolgd bij het Stalhus in Lekkum. Deze leerlingen zijn via stage werkzaam, of kunnen werkzaam worden, in een sector waar grondverzetmachines gebruikt worden. 
Gedurende twee dagen hebben ze volop getraind met mini- en midikraan.  
Ze hebben bakken af- en aangekoppeld, graafwerk verricht, op- en afgereden van een kar en de kraan gezekerd. Ook hebben ze geleerd te werken met de laser en op de vierkante meter precies op diepte uitgraven.  Kortom alles wat bij het werken met deze machines hoort is in twee dagen voorbij gekomen.  
Aan het eind hebben de leerlingen allemaal een bewijs van deelname in ontvangst mogen nemen. Het waren twee leuke leerzame dagen in de leerzame omgeving van het Stalhus in Lekkum. Voor Jelger Talsma ( die de cursus voor de tweede keer volgde) was er ook nog een heus certificaat waarmee hij bij zijn toekomstig werkgever ook daadwerkelijk mag werken met de kraan.  
De leerlingen die hebben meegedaan zijn: Cornelis Feenstra, Jarnick Kooistra, Jelger Talsma, Arjan van der Veen en Ynze van der West.  

18 april 2024