Ouderbijdrage

Als school vragen we van alle ouder(s)/verzorger(s) een jaarlijkse (vrijwillige) financiële bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen gelden beschikbaar worden gesteld door de Rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteit verhogend zijn voor onze school. U moet daarbij denken aan sport- en culturele activiteiten. De bijdrage is vrijwillig, maar wel essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen. PRO Dokkum vraagt voor elke leerling een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- per schooljaar. U kunt het bedrag desgewenst naar beneden bijstellen, uiteraard is een hogere bijdrage (gift) zeer welkom. Het rekeningnummer van school is NL20ABNA 088 6976 057.

Uit de betreffende bijdragen worden onder andere de volgende activiteiten bekostigd:
· Sport en cultuurdagen
· Schoolfeest(en)
· Projecten