Diploma

Sinds 2020 wordt er voor het Praktijkonderwijs een schooldiploma uitgegeven aan de leerlingen die de school verlaten. Dit diploma is tot stand gekomen via afspraken die zijn gemaakt met alle scholen voor praktijkonderwijs in Friesland. Het schooldiploma is een erkenning voor het praktijkonderwijs als schoolsoort en van de kwaliteiten en de talenten van de leerlingen van praktijkonderwijs.

Uitgangspunt tot het behalen van het diploma is dat alle leerlingen die zijn toegelaten tot praktijkonderwijs een diploma kunnen halen. Het diploma doet recht aan de inzet, prestaties, talenten en ontwikkeling van de leerling.
Doel is toeleiding naar een plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij die past bij de unieke eigenschappen en kwaliteiten van een leerling. Een deel van de leerlingen stroomt direct door naar de arbeidsmarkt en een deel stroomt uit naar vervolgonderwijs.

Om het diploma te behalen heeft de leerling in het laatste schooljaar een eindgesprek waarin besproken wordt hoe het is gegaan met zijn/haar ontwikkeling richting werk en plaats in de maatschappij vanuit stage en mogelijk doel richting vervolgonderwijs.