Zorgadviesteam (ZAT)

Eens per  vier weken komt het zorgadviesteam bijeen. De mentor van een leerling kan de situatie van een leerling inbrengen in het zorgadviesteam, wanneer deze vanwege problemen (tijdelijk) meer hulp of (externe) begeleiding nodig heeft. De taak van het ZAT is om gesignaleerde problemen van leerlingen te bespreken en verhelderen en om advies te geven voor een geschikt begeleidingstraject. Dit kan ook betekenen dat een doorverwijzing plaatsvindt naar instanties buiten de school. Het MDO (multidisciplinair overleg ) wordt voorgezeten door de zorgcoordinator.  

Op PRO Dokkum bestaat het zorgteam uit: 
- De zorgcoordinator 
- De orthopedagoog van PRO Dokkum 
- De orthopedagoog / gedragsdeskundige van het samenwerkingsverband Fryslan Noard. 
- Schoolmaatschappelijk werker 
- GGD Arts 
- Leerplichtambtenaar 
- Gebiedsteam medewerker 
- Wijkagent 

Voordat een leerling besproken wordt op het ZAT overleg heeft de mentor hierover vooraf contact gehad met de ouders / verzorgers. 

Om aan te sluiten bij de zorgbehoefte van een leerling bieden wij op maat begeleiding en ondersteuning. Het volgen van een training behoort tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld Sociale Vaardigheidstraining, Girlstalk en Make-a-move. Binnen een training en/of begeleiding wordt op basis van individuele hulpvragen gewerkt aan specifieke doelen.