Algemeen

PRO Dokkum krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.
Medegefinancierd door de EU.
Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus. 


Op PRO Dokkum bestaat het onderwijsaanbod voor meer dan de helft uit praktijklessen. De leerlingen zijn vooral doeners, ze leren het liefst met hun handen.
Het onderwijs op PRO Dokkum is opgebouwd in drie fasen. In elke fase wordt gewerkt aan de vier domeinen van het praktijkonderwijs: Wonen, Werken, Burgerschap en Vrije Tijd. De leerling doorloopt elke fase in principe in twee jaar.

Fase 1
De eerste fase is die van de basisvorming. Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van basale praktische vaardigheden. Leerlingen leren bij de praktijkvakken de basistechnieken. Bij theorie gaan de leerlingen verder op hun eigen niveau.

Fase 2
Het derde en vierde leerjaar vormen de fase van de arbeidsvoorbereiding en de redzaamheid. Praktische vaardigheden worden verdiept. Bij de theoretische
vaardigheden komt de nadruk meer op redzaamheid te liggen. In deze fase nemen de interne stages, arbeidssimulaties, cursussen en branche-gerichte opleidingen op school een belangrijke plaats in.

Fase 3
In de derde fase starten de leerlingen met externe stage als voorbereiding op het werk dat na de schoolloopbaan begint. Dit is de fase van de arbeidstoeleiding. Tijdens de terugkomdagen op school volgen de leerlingen een individueel programma toegespitst op de behoeften van de toekomstige arbeidsplaats en eigen zelfstandigheid.