Wat kun je na PRO Dokkum doen?

Er is geen leerling die zonder bestemming onze school verlaat. De meeste leerlingen verlaten de school met een arbeidscontract bij een bedrijf. Eventueel nog met een aanvullende opleiding via de BBL (werken en leren).

Soms komt het voor dat leerlingen zich zo hebben ontwikkeld dat zij door kunnen stromen naar een (niveau 2) vervolgopleiding van het MBO.

Leerlingen die om welke reden dan ook niet kunnen uitstromen naar werk, worden via tussenkomst van de gemeente geplaatst in een vervolgtraject, gericht op arbeid. Dit voorkomt dat een leerling na het schoolverlaten thuis komt te zitten.