Belangrijke data

Vrijdag 18 maart
Uiterste aanmelddatum nieuwe leerlingen.

Woensdag 22 juni
Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders.