Belangrijke data

Dinsdag 21 december
Online voorlichting PRO DOkkum: 19.00 uur
Klik hier voor het aanmeldingsformulier. 

Donderdag 13 januari, donderdag 20 januari en donderdag 27 januari
Doemiddagen denkers/doenersproject - 12.45-14.15 uur
(doemiddagen voor groep 8 leerlingen van basisscholen uit de regio) 

Woensdag 2 februari
Doemiddag    12.30- 14.30 uur
(UItsluitend voor leerlingen die nog NIET hebben deelgenomen aan één van bovenstaande doemiddagen.)

Woensdag 9 februari      IS KOMEN TE VERVALLEN 
OPEN DAG    16.30  - 19.30 uur
Op deze dag is iedereen welkom om de school te komen bekijken.
Het team van docenten zal u wegwijs maken binnen school en u desgevraagd voorlichten over alles wat u van school wil weten. 

Woensdag 9 maart  !!!
Op deze dag zal opnieuw geprobeert worden een OPEN DAG te organiseren. Hoe deze dag er uit zal komen te zien is nog niet helemaal duidelijk en afhankelijk van de (corona)regels die er op dat moment nageleeft moeten worden. Zodra hier meer duidelijk over is zullen we dat op de site aan u kenbaar maken.

Vrijdag 18 maart
Uiterste aanmelddatum nieuwe leerlingen.

Woensdag 22 juni
Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders.