Externe Stage

PRO Dokkum heeft door jarenlange ervaring op het gebied van werktoeleiding en stagebegeleiding een zeer uitgebreid netwerk van bedrijven en instellingen waar leerlingen van onze school terecht kunnen. Het stagebureau op school wordt gevormd door M. de Vries en A. Schaafsma, T. Wouda en F. Riemersma.
Zij zoeken in overleg met de leerling en zijn ouders geschikte stageplaatsen en begeleiden en bemiddelen de leerling naar werk.
Hierbij hoort ook het verzorgen van regelingen op het gebied van sociale wetgeving.
 
Doel van het praktijkonderwijs is het toeleiden van de leerling naar arbeid, d.m.v. stage. Een deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een ander deel komt er via een vervolgopleiding terecht. De drie stagedocenten hebben een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

Op PRO Dokkum vindt deze stage plaats vanaf de leeftijd van 16 jaar. Dat is aan het einde van het vierde of begin van het vijfde leerjaar. De toeleiding naar arbeid gebeurt via stage. Daarbij is ondersteuning op school mogelijk door de leerling te scholen via trainingen en cursussen. Dit in overleg met de stagegever. Vanaf 16 jaar start voor de leerlingen het externe stagetraject, te beginnen met twee dagen per week.  D.m.v. wekelijkse gesprekken met de leerling, zeer regelmatige bezoeken aan het bedrijf en rapportage wordt de voortgang in beeld gebracht.
   
Vanaf schooljaar 2020-2021 worden er in de tweede fase drie keer per schooljaar snuffelstages georganiseerd die zijn gekoppeld aan de SVA branchetrainingen die op school worden gegeven. Vanuit de snuffelstageweek wordt gekeken of een leerling, vanaf dat moment, in staat is één dag per week verder te gaan met een externe stage. Nog steeds gericht op de branchetrainingen. De stage gericht op arbeidstoeleiding is altijd maatgericht en het rooster voor de leerling op school is daarin volgend.

In de laatste fase (3e fase) heeft elke leerling een individueel rooster gericht op zijn/haar uitstroom.