Schoolregels

Om de gang van zaken op school goed te reguleren zijn de volgende schoolregels afgesproken.

We gaan met respect met elkaar om.Dit laat je zien door;

 • Je bent vriendelijk tegen de ander.
 • Je blijft van iemand anders en zijn/haar spullen af. 
 • Niemand te bedreigen, te discrimineren of te pesten.
 • Je kleding is passend voor school.
 • Je lost een ruzie op met woorden.
 • Je taalgebruik (niet vloeken en schelden).
 • Geen wapens, alcohol of verdovende middelen bij je te hebben.
 • Door niet te roken op het schoolterrein en de schoolomgeving.
 • Binnen school je pet af te zetten, je sjaal af te doen en in de klas niet jouw mobiele telefoon te gebruiken.
 • Je draagt beschermde kleding en werkschoenen zoals afgesproken binnen sommige praktijkvakken.
 • In sociale media communicatie respectvol met elkaar om te gaan.
Hiernaast hebben we allerlei tijd– en plaatsgebonden regels opgesteld die aan het begin van ieder schooljaar klassikaal behandeld worden. Zo zijn er kantineregels, regels voor op het plein, regels in de klas en regels voor het werk. En natuurlijk regels voor het op tijd komen.

Onze school kent leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Wij verafschuwen discriminatie en achterstelling van jongeren met een andere huidskleur, seksuele geaardheid of andere religieuze achtergrond. Wij willen er voor iedereen zijn en aan alle leerlingen een veilig leer- en werkklimaat bieden.

Wij verafschuwen pesten en proberen pestgedrag zo spoedig mogelijk op te merken en aan te pakken. Het is belangrijk dat een leerling bij zijn mentor aangeeft wanneer hij gepest wordt, maar ook ouders kunnen signalen aan school doorgeven. Overigens is ook de pester gebaat bij hulp. Eén van de
middelen die daarbij kunnen helpen is het zgn. pestprotocol. Daarin zijn afspraken vastgelegd over plagen en pesten. In de groep wordt dit pestprotocol besproken. De mentor en zijn leerling kunnen dit protocol activeren door het gezamenlijk te ondertekenen