Mentor

Op PRO Dokkum krijgt iedere leerling elk schooljaar een mentor toegewezen. Deze leerkracht begeleidt de leerling en is daarbij voor de leerling naast een coach en vraagbaak, ook een bemiddelaar. De mentor heeft regelmatig individuele gesprekken met de leerling en onderhoudt daarbij ook het contact met de ouders. Bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek en de bespreking van het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Belangrijk is dat de mentor een vertrouwensrelatie heeft met de leerling.