Jaaragenda

Info voor ouders over vakanties en bijzondere afwijkende lestijden of dagen vrij.
 
Donderdag 26 augustus
Schoolfotograaf

Maandag 27 sept- vrijdag 1 oktober
Kennismakingsgesprekken ouders met mentoren F1

Woensdag 29 september
Teamdag docenten  - alle leerlingen de gehele dag vrij

Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober
Herfstvakantie

Woensdag 15 december
Studiemiddag docenten - alle leerlingen vanaf 12.10 uur vrij !