Afmeldingen en verzuim

Een goed contact en goede samenwerking tussen ouders en school is heel belangrijk. Eén van de gebieden waarvoor dat zeker geldt is absentie. Ouders moeten absentie zo spoedig mogelijk (in ieder geval voor 9 uur 's morgens) telefonisch melden, met de reden van de afwezigheid.

Bij ongeoorloofd schoolverzuim neemt de school contact op met de ouders, om te komen tot een gesprek over de reden van verzuim. Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim wordt de procedure in werking gesteld zoals die staat beschreven in de leerplichtwet. De school meldt ongeoorloofd verzuim digitaal bij het "Verzuimloket", dit heeft o.a. tot gevolg dat de Leerplichtambtenaar van de woongemeente automatisch op de hoogte wordt gesteld.

Gebruikelijke redenen om een leerling niet naar school te sturen zijn uiteraard ziekte, doktersbezoek etc. Leerlingen kunnen verder vrijaf krijgen bij jubilea, huwelijk, begrafenis, e.d. Daarvoor is wel overleg nodig met school, dit kan door een briefje mee te geven of een telefoontje te plegen.

In bepaalde gevallen is het mogelijk, dat uw kind vrijaf kan krijgen van school voor andere "gewichtige omstandigheden". Overleg met de directie van de school is altijd mogelijk. (klik hier voor meer info)