Traject vakschool Dockinga College

Leerling van de derde fase Joranni Jamy de Haan uit Driezum loopt stage bij Damstra Installatie in Driezum.   Hij is daar vorig jaar al begonnen na een week snuffelstage.  Hij is leergierig en wil graag verder in de installatie techniek bij Damstra. Momenteel is hij twee dagen per week mee naar een groot bouwproject in Groningen. Dat doet hij goed en met veel inzet. Hij leert daar ook heel veel van natuurlijk. Afgelopen najaar kwam ter  sprake dat het wellicht een goed idee was dat hij meer geschoold zou worden in de installatietechniek. Bij ons in de praktijkvakken lukt dat niet goed.  Wij hebben geen theorie en praktijkopdrachten richting de installatietechniek.
Echter op de Vakschool van het Dockinga college is een compleet lokaal ingericht voor de installatietechniek. Na overleg met docent Mooibroek is er een traject voor Joranni Jamy gemaakt. Afgelopen winter en het vroege voorjaar heeft hij elke donderdag een aantal uren meegedraaid in de lessen installatietechniek op de Vakschool. Vanuit een door hen ontwikkelde methode heeft hij gewerkt met aanleggen van verwarming, waterleiding, elektra etc.   Hij heeft er een hoop van geleerd en het traject afgelopen week succesvol afgesloten.
Bij die afsluiting heeft hij een certificaat van deelname uitgereikt gekregen wat hij samen met de gemaakte foto’s van zijn werk heeft toegevoegd aan zijn portfolio.
Bij deze gefeliciteerd met je resultaat en je inzet Joranni Jamy. En  namens PRO Dokkum willen we de docenten van de Vakschool bedanken voor het helpen met dit mooie traject.

28 maart 2022